Skip to main content

Full text of "Sharia Wetten voor de NIET - MOSLIM"

See other formats


Inhoud Inleiding 3 

Wat is Sharia? 6 

Vrouwen 10 

Familierecht 17 

De Kafir (ongelovige, niet-moslim) 19 

Jihad 22 

Onderwerping en dualisme 27 

De Dhimmi 30 

Slavernij 33 

Vrijheid van gedachten 35 

Sharia Financiering 39 

Eisen 39 

Apendix 43 

Slotbeschouwing 47 

Bijlage 48 1 
Sharia-wetten voor de NIET - MOSLIM 

Naar Sharia Law for Non-Moslims 
Door het Centrum voor de Studie van de politieke islam Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld, 
met dank aan BILL WARNER Inleiding 

Hoofdstuk 1 

Als u vandaag de islam in West-Europa bestudeert, zie je de Verenigde staten van 
Amerika binnen 20 jaar. Waarom? De acties van moslims in Europa zijn gebaseerd op de 
shariawetgeving, de zelfde sharia die vandaag sluipend in het geniep in Amerika begint 
toegepast te worden. 

Er zijn momenten waarop het verkeer niet kan bewegen in straten van Londen en Parijs 
als moslims straten opvorderen om te bidden: een politiek resultaat op basis van de 
sharia. Hele gebieden van Europa zijn no-go zones voor niet-moslims. Dit omvat ook de 
politie. Dit zijn islamitische enclaves waar alleen moslims wonen. Dit -"uitsluitend (en dus 
discriminerend) voor moslims beleid"- is gebaseerd op de sharia. 

In Engeland roept een anglicaanse bisschop op voor de toepassing van het islamitisch 
recht voor moslims. De bisschop gehoorzaamt de shariawet. 

In de scholen mogen alleen islamitisch goedgekeurde teksten gebruikt worden. Dit is 
gebaseerd op de sharia. Christenen mogen niet tegen moslims over het christendom 
spreken noch christelijke literatuur overhandigen. Atheïsten mogen hun overtuiging niet 
formuleren. Dit is een politiek resultaat op basis van de sharia wetgeving afgedwongen 
voor Europese rechtbanken. 

Op markten schromen moslims zich niet om hun bij voorkeur blonde reeds veroverde en 
tot de islam bekeerde Europese vrouwen met een islamitische hoofddoek en hun zogende 
kinderen voor zich uit dragend, ten tonele te voeren als werkslavin. 

Verkrachting door moslims is zo wijd verspreid in delen van Zweden, dat de politiek 
correcte overheid er de politie verboden heeft om gegevens die wijzen in de richting van 
de islam te verzamelen in onderzoek van verkrachting. Verkrachting is een onderdeel van 
de islamitische doctrine, toegepast op niet-moslim vrouwen. 

In Londen, roepen massademonstraties van moslims op voor het einde van de Britse wet 
en de toepassing van de sharia op iedereen ongeacht zijn of haar religie. Deze politieke 
actie is gebaseerd op de sharia. 

In sommige Engelse ziekenhuizen mogen tijdens de vastentijd van hun ramadan, alle 
anderen en dus niet-moslims niet eten waar een moslim hen kan zien. De onderwerping 
van niet-moslims aan islamitische voorkeuren is gebaseerd op de sharia. In Britse 
ziekenhuizen worden moslimvrouwen alleen behandeld zoals de sharia het eist. 

Sharia vandaag . 

Hierna enkele huidige en historische gebeurtenissen in het westen die werden (en 
worden) gedreven door de sharia: 

• Op 11 september 2001 vallen jihadisten het World Trade Center in New York aan en 
verwoesten het. 

• Op 11 maart 2004 vielen Jihadisten in Madrid treinen op de spoorweg aan die 
reizigers vervoerden, met 13 bommen en bijna 200 doden en meer dan 1800 
gewonden als gevolg. 

• Op 7 juli 2005 vielen Jihadisten in Londen de metro en het openbaar vervoer aan 
waarbij tientallen doden vielen. 

• In maart 2012 werden in het Franse Toulouse en Montauban koelbloedig Joodse 
kinderen en niet geüniformeerde militairen vermoord door een genaamde 
Mohammed M.. 3 • De lijst van islamitisch terrorisme is wereldwijd eindeloos omdat islamitisch 
terrorisme nooit spontaan stopt: http://en.wikipedia.org/wiki/lslamic_terrorism 

• Al deze gruweldaden zijn in overeenstemming met de leer van de jihad in de 
shariawet. Al deze aanvallen waren politieke acties ingegeven door een religieus 
mandaat voor eindeloze jihad. 

• Leerboeken in het Westen moeten worden goedgekeurd door de islamitische raden. 
Dit is in overeenstemming met de shariawet. 

• Westerse werkgevers en scholen worden geconfronteerd met verzoeken voor tijd 
en ruimte om islamitische gebed plegen. Deze eisen zijn gebaseerd op de 
shariawet. 

• Het westers bankwezen wordt steeds meer geïslamiseerd met sharia financiering. 
Ons banksysteem wordt steeds meer sharia-conform in het financieel recht, maar is 
onwetend over de totaliteit van de sharia. 

• Universiteiten en overheden wordt gevraagd om seksuele apartheid met 
gescheiden zwembaden en andere sportfaciliteiten voor moslimvrouwen. 

• Ziekenhuizen worden vervolgd voor het niet verstrekken van de sharia-conforme 
behandeling. 

• Geen enkele cursus op het college-niveau maakt nog gebruik van kritisch denken 
met betrekking tot de geschiedenis en de leer van de islam. Onder de sharia mag 
niets over de islam bekritiseerd worden. Niets! 

• Islamitische liefdadigheidsinstellingen geven geld aan jihadisten (islamitische 
terroristen), als rechtstreeks gevolg van de sharia. 

• Moslim voet-baden worden geïnstalleerd in de faciliteiten van luchthavens, betaald 
met Europees of Amerikaanse belastinggeld. Dit is in overeenstemming met de 
sharia. 

• Westerse gevangenissen zijn een bolwerk van bekeringen tot de islam. 

• Werkplekken worden omgevormd tot plaatsen van islamitische eredienst via 
speciale kamers en vrije tijd om te bidden. Dit is in overeenstemming met de sharia. 

• Islamitische vluchtelingen brengen al hun echtgenotes voor welzijn en medische 
behandeling naar Europa en Amerika. Westerse autoriteiten zullen niet handelen, 
zelfs niet wanneer ze geconfronteerd worden met bewijsmateriaal. Polygamie is 
pure sharia. 

• We vechten oorlogen uit in Irak en Afghanistan om grondwetten te implementeren 
wiens eerste artikel de overheersing van de sharia is. 

WAAROM MOETEN WE DE SHARIA KENNEN? 

Islamitische 'geleerden' beweren: "de islamitische wet is perfect, universeel en eeuwig. De 
wetten van Europa en de Verenigde Staten zijn tijdelijk, beperkt en zullen voorbijgaan. Het 
is de plicht van elke moslim om de wetten van Allah, de sharia te gehoorzamen. 
Amerikaanse en Europese wetten zijn door de mens gemaakt, terwijl de sharia heilig is en 
komt van de enige legitieme god, Allah." 

SHARIA: sharia is gebaseerd op de principes in de koran en andere islamitische 
religieuze/politieke teksten. Er zijn geen gemeenschappelijke beginselen tussen 
democratisch recht en de sharia. 

Onder de sharia : 

• Is er geen vrijheid van godsdienst 

• Is er geen vrijheid van meningsuiting 

• Is er geen vrijheid van denken 4 • Is er geen vrijheid van artistieke expressie 

• Is er geen vrijheid van drukpers 

• Is er geen gelijkheid tussen de volkeren: een niet-moslim, een Kafir, is nooit gelijk 
aan een moslim 

• Is er onder de sharia geen gelijke bescherming voor verschillende klassen van 
mensen. 

• Is justitie dualistisch, met een reeks van wetten voor islamitische mannen en 
verschillende wetten voor vrouwen en totaal verschillende wetten voor niet-moslims. 

• Zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen 

• Mogen vrouwen geslagen worden 

• Mogen niet-moslim vrouwen verkracht worden als oorlogsdaad 

• Mag een niet-moslim geen wapens dragen 

• Er is geen democratie, omdat democratie betekent dat een niet-moslim is gelijk aan 
een moslim 

• Zijn onze grondwetten een door mensen gemaakt document van onwetendheid, 
"jahiliyah", die zich moeten onderwerpen aan de sharia. 

• Niet-moslims zijn dhimmis, derderangs burgers 

• Alle overheden moeten worden geregeerd door de sharia 

• In tegenstelling tot gewone wet, is de sharia niet interpretatief en kan ook niet 
worden veranderd. 

• Is er geen gouden regel 

De oplossing 

Dit werk maakt gebruik van een op feiten gebaseerde benadering van kennis op basis van 
analytisch of kritisch denken. Wanneer u klaar zal zijn met het te lezen, zult u weten wat 
de sharia is. Wat nog belangrijker is, je zal de basis van de sharia kennen. U krijgt een 
goed begrip van de islam dat de meesten in het Westen nog niet bereikt hebben. Het 
begrip islam zal U duidelijk geworden zijn. 

DE DRIE STANDPUNTEN TEGENOVER DE ISLAM 

Er zijn drie standpunten mogelijk ten opzichte van de islam. Het standpunt hangt af van 
hoe je denkt over Mohammed. Als je denkt dat Mohammed de profeet is van Allah, dan 
ben je een gelovige. Als je dat niet doet, ben je een niet-gelovige. Het derde standpunt is 
datje een apologeet bent van de islam: iemand die uitvluchten zoekt en excuses verzint 
voor barbaarse en achterlijke praktijken. Apologeten geloven niet dat Mohammed een 
profeet was, maar ze staan wel tolerant tegenover de islam zonder enige feitelijke kennis 
van de islam. 

Hier is een voorbeeld van de drie standpunten. 

In Medina, zat Mohammed de hele dag naast zijn 12-jarige vrouw, terwijl ze toekeken hoe 
de hoofden van 800 Joden werden verwijderd met het zwaard. Hun hoofden werden 
afgesneden omdat ze hadden gezegd dat Mohammed niet de profeet van Allah was. 
Moslims vinden deze sterfgevallen noodzakelijk omdat het ontkennen van Mohammeds 
profeetschap een misdrijf tegen de islam was, en blijft. Ze werden onthoofd omdat dit 
wordt gesanctioneerd door Allah. 

Ongelovigen kijken naar deze gebeurtenis als bewijs van het jihadistische geweld van de 
islam en als een slechte daad. 

Apologeten zeggen dat dit een historische gebeurtenis is, dat alle culturen geweld 
vertoonden in hun verleden, en dat geen beoordeling mag worden geformuleerd. 5 Ze hebben nooit echt een van de fundamentele teksten van de islam gelezen, maar 
spreken met gezag over de islam. Overeenkomstig de verschillende standpunten, was het 
doden van de 800 Joden: 

• Een tragedie 

• Een perfecte heilige daad 

• Een historische gebeurtenis zoals een andere. We hebben erger gehandeld. 

Er is geen 'juiste' visie op de islam, omdat de standpunten niet kunnen worden verzoend. 
Dit werk is geschreven vanuit de visie van de ongelovige. Alles in dit werk beschouwt de 
islam vanuit het perspectief van hoe de islam niet-moslims beïnvloedt. Dit betekent ook 
dat de religie van weinig belang is. Een moslim geeft om de religie van de islam, maar alle 
niet-gelovigen worden getroffen door de politieke standpunten van de islam. 

Dit werk bespreekt de islam als politiek systeem. Het bespreekt de moslims of hun religie 
niet. Moslims zijn mensen en verschillen van elkaar. Religie is wat men doet om naar het 
paradijs te gaan en de hel te vermijden. Het is niet zinvol en ook niet nodig om de islam 
als religie te bespreken. We moeten praten en redeneren over de islam op het politieke 
domein, omdat het een krachtig politiek systeem is. 

Wat is Sharia? 

Hoofdstuk 2 

Na mijn uiteenzetting over slavernij in de islam stond ik voor een dilemma. 
Wat is het volgende begrip om duidelijk te maken dat onze autochtone bevolking(en) 
daadwerkelijk extreem gevaar lopen en zich zelfs door hun dom gedrag in een hachelijke 
positie hebben genesteld? 

Daarom dit werkje dat tracht inzicht te verschaffen in het Arabisch taal-imperialisme (1) en 
de noodlottige gevolgen van het gebrek aan zelfverdedigingsreflex tegen het islamitisch 
fascisme. Hoe kan men het anders formuleren zonder de waarheid geweld aan te doen? 
Zonder de tafels van vermenigvuldiging te kennen is het onbegonnen werk aan 
driehoeksmeetkunde te doen. Zonder het abc te kennen is het onbegonnen werk een 
krant of roman te lezen, laat staan zelf een zin ervan te schrijven. Daarom is het, alvorens 
een volgende en interessantere stap te zetten in de massa informatie over de gruwel die 
de islam in feite is, belangrijk om te weten: 

WAT IS SHARIA? 

Sharia is het geheel van het islamitische recht en omvat dus zowel de islamitische wet als 
de islamitische rechtspraak. Voor de eenvoud, de duidelijkheid en de oorsprong verwijzen 
we er daarom verder vaak naar als "de shariawetgeving". De islamitische jurisprudentie 
voert immers slechts de islamitische wetgeving uit en is er het directe gevolg van. De 
rechtspraak is de politiek sterke arm van de wetgeving. Het islamitische recht of sharia is 
de basis voor elke aanspraak die moslims maken op onze samenleving. 

Wanneer scholen wordt gevraagd een lokaal op te offeren voor islamitische gebed, dan is 
dat de aan ons gerichte vraag om de sharia te implementeren. 
Wanneer een moslim een hoofddoek draagt, is dat uit gehoorzaamheid aan de 
shariarechtspraak. Wanneer islamitische geestelijken van onze overheden eisen om 
seksuele apartheid in te voeren in onze openbare zwembaden dan is dat een rechtstreeks 
gevolg van de sharia. 

Wanneer onze kranten de Deense Mohammed-cartoons niet wilden publiceren, werden 

onze kranten onderworpen aan de eisen van de shariawet. 

Wanneer eisen worden gesteld aan onze ziekenhuizen om moslimvrouwen op een 6 speciale manier te behandelen, dan is dat wegens de shariawetgeving. 
Wanneer onze leerboeken moeten worden doorgelicht worden door islamitische 
organisaties voordat ze gebruikt worden in onze scholen, dan is dat in overeenstemming is 
met de shariawetgeving. 

De aanslag op het World Trade Center werd gepleegd in de naleving van de regels voor 
het voeren van oorlog, de jihad, zoals gevonden in de shariawetgeving. Sharia is de basis 
voor het religieuze, politieke en culturele leven van alle moslims. 

Shariawetgeving wordt meer en meer in Europa en Amerika uitgevoerd en toch heeft men 
er geen kennis over wat de Sharia eigenlijk is omdat publieke of private scholen er niet 
over onderwijzen. 

HET GOEDE NIEUWS 

De eenvoudigste manier om iets te leren over de islam is met de Sharia. Door te leren 
over Sharia maak je kennis met de Koran en Mohammed op een praktische manier. 

Wanneer je de shariawetgeving kent wordt de islam logisch. De meeste mensen geloven 
dat de islam ingewikkeld is of zelfs onmogelijk om te begrijpen, maar als je de principes 
ervan begrijpt, dan is de islam heel erg logisch. Het is gebaseerd op totaal verschillende 
opvattingen over de mensheid, de logica, de kennis en de ethische regels dan de 
geëvolueerde westerse. 

Als je eenmaal de principes en logica ervan begrijpt, kan je niet alleen uitleggen wat en 
waarom er iets gebeurt, maar zal je in staat zijn om de volgende stap in het proces te 
voorspellen. 

Het BEGRIJPEN van de referentienummers. 

Voordat U de shariawetgeving kan begrijpen, moetje iets leren over drie boeken die de 
fundamenten van de Sharia vormen. 

Elke uitspraak of wet in de Sharia is gebaseerd op een verwijzing in de koran of de 
soenna, het perfecte voorbeeld van Mohammed (terug te vinden in twee teksten - de 
Hadith en de Sira). Elke wet in de islam moet zijn oorsprong in de koran en de soenna 
hebben. 

We kennen de soenna (Sunna in het Engels) door de persoonlijke details van het leven 
van Mohammed te weten. We weten hoe hij zijn tanden reinigde en welke schoen hij eerst 
aantrok. We kennen de soenna, omdat we de Sira en de Hadith hebben. 

Je denkt waarschijnlijk dat de Koran de bijbel van de islam is. Niet waar. De bijbel van de 
islam is de Koran, de Sira én de Hadith, deze drie teksten kunnen de trilogie genoemd 
worden. 

Islam is 14% Allah en 86% Mohammed. 

De Koran is een klein deel, slechts 14% van van het totaal aantal woorden van de leer 
vervat in de doctrine die de islam is. De tekst gewijd aan de Soenna (Sira en Hadith ) is 86 
% van de totale tekstuele doctrine van de islam. De islam is slechts 14% Allah maar 86 % 
Mohammed. 

Shariawetgeving is niets meer dan een condensatie en extrapolatie van de koran en de 
soenna. Daarom is het onmogelijk om de sharia te begrijpen zonder enige kennis over de 
leer gevonden in de Koran, de Hadith en de Sira. Sla hierna een willekeurige pagina open 
en je zal zien dat de meeste van de paragrafen een indexnummer hebben. 

Een klassieke Shariawetgevingstekst is "Het vertrouwen van de Reizigger". In het Engels 7 'The Reliance of the Traveller', N. Keiler, Amana Publications. (Ja, de correcte spelling is 
van reizigers met een dubbel I.) 

Het is zeer gezaghebbend omdat het gewaarborgd en juist verklaard is door vijf van de 
grootste islamitische geleerden van vandaag. Het is een 1200 pagina's tellend boek, 
geschreven in de veertiende eeuw, gewijd aan onderwerpen zoals: de politieke controle 
over niet-moslims, het gebed, de jihad, testamenten en nalatenschappen, straffen, 
procedureregels, en het gebruik van land. Het heeft betrekking op wettigheid en theologie. 

Hierna een typische paragraaf. 

08.0 AFVALLIGHEID van ISLAM 

08. 1 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, 
vrijwillig afvallig wordt van de islam, verdient hij om te worden gedood. 

[Bukhari 9,83, 17 ] Mohammed : "Een moslim die heeft toegegeven dat er geen andere 
god is dan Allah en dat ik Zijn profeet ben mag niet worden gedood, behalve om 
drie redenen: als straf voor moord, overspel, of voor afvalligheid. " 

De referentie "08.I" is een index nummer in de sharia tekst, "Het vertrouwen van de 
Reizigger". 

De tekst is verdeeld in afdelingen - a , b , c , ... Deze bijzondere wet is te vinden in afdeling 
0 , paragraaf 8 ; onderafdeling 1 . Met index, 08.1 , kunt u rechtstreeks verwijzen naar de 
bron, The Reliance of the Traveller. 

In het bovenstaande voorbeeld hebben we niet alleen de wet, waardoor afvalligen 
(mensen die de islam verlaten) moeten worden gedood, maar hebben we de 
ondersteunende leer gevonden in een hadith, een heilige tekst gebruikt samen met de 
Koran. Een hadith is wat Mohammed deed of zei. 

Deze bijzondere hadith komt uit Sahih al - Bukhari, een van de zes canonieke hadith 
collecties van de soennitische islam. Deze profetische tradities, of hadith, werden 
verzameld door de moslimgeleerde Muhammad ibn Ismail al- Bukhari ongeveer 200 jaar 
na de dood van Mohammed en samengesteld tijdens zijn leven. Het is de meest 
gezaghebbende van alle collecties. Sahih betekent authentiek of correct. 

Let op het index -nummer: 9,83,17. Dit referentienummer is als een hoofdstuk en tegelijk 
vers index, zodat u onmiddellijk het origineel kunt gaan lezen. Alle hadith, waaronder 
Bukhari, kan gevonden worden op veel universitaire internetsites. 

Hier is een shariawet gesteund door de Koran: 

09.0 JIHAD 

Jihad betekent oorlog tegen de ongelovigen om de islam te vestigen. 
Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel je er een hekel aan hebt. 
Je haat misschien iets dat goed voor je is en houdt van iets dat slecht voor je is. 
Allah weet en jij weet het niet. 

Hierboven hebben we de sharia tekst die definieert wat jihad is en vervolgens wordt de 
fundamentele referentie voor de autoriteit ervan verstrekt. 

Ook hier kunt u de nauwkeurigheid van de koranverzen en de originele referentie, 09.0 
verifiëren, in de "Reliance of the Traveller". 

Er is nog een laatste type van referentie naar een bewijsstuk. 

OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW 

m10.12 Wanneer een man tekenen ziet van opstandigheid ... 8 Ishaq969 ... Mannen zouden uitdrukkelijk bevelen aan vrouwen kunnen geven want 
zij waren de gevangenen van mannen en hadden geen controle over hun eigen 
persoon. 

Hierboven hebben we het gebruikelijke sharia referentienummer, m10.12, dat betrekking 
heeft op de Reliance of the Traveller - de oorspronkelijke referentie. Het Ishaq index 
nummer, 969, is een nota in de marge met een verwijzing die u toelaat om te kijken in de 
Sira (Mohammeds biografie - Het leven van Mohammed, A. Guillaume) en de referentie 
voor jezelf te controleren. 

GELOOFWAARDIG EN GEZAGHEBBEND 

Dit is op feiten gebaseerde kennis op basis van kritisch denken en analyse. Alles watje 
hier ziet kan onafhankelijk worden geverifieerd 

Dit is een heel andere benadering dan het aanstellen van een moslim of een "expert" over 
de islam of de Shariawetgeving. Als een moslim of een expert iets zegt over de islam dat 
niet in overeenstemming is met de Koran of de soenna, dan is de expert verkeerd. Als de 
expert iets zegt dat in overeenstemming is met de Koran of de Soenna dan is, hoewel 
overbodig, de deskundige juist. 

Als je eenmaal de koran en de soenna kent, is verder advies niet nodig. 
POLITIEKE ISLAM 

Het grootste deel van de trilogie gaat niet over hoe je een goede moslim bent. 
Integendeel: het grootste deel van de tekst is gewijd aan de ongelovige (Kafir). De Koran 
besteedt 64 % van zijn totaal aantal woorden aan de ongelovige en de Trilogie, als geheel, 
besteedt 60 % van zijn tekst aan de ongelovigen. De islam is NIET alleen een religie. Het 
is een complete beschaving met een gedetailleerd politiek systeem, religie en een 
juridische code - de sharia. 

Mohammed predikte de religie van de islam gedurende 13 jaar in Mekka en kreeg het zo 
ver om 150 Arabieren te bekeren tot de islam. Hij ging naar Medina en werd een politicus 
en een krijgsheer. Na 2 jaar in Medina, was iedere Jood vermoord, tot slaaf gemaakt, of 
verbannen. Hij was de laatste 9 jaar van zijn leven gemiddeld elke 6 weken betrokken bij 
een gewelddadig evenement. (2) Mohammed stierf zonder een enkele staande vijand. 

Dit was geen religieus, maar een politiek proces. Jihad is politieke actie met een religieuze 
motivatie. De politieke islam is de leer die zich bezighoudt met de niet-moslim of 
ongelovige. Mohammed is niet in geslaagd in zijn religieus programma, maar zijn politiek 
proces van de jihad zegevierde wel. Shariawetgeving is de politieke uitvoering van de 
islamitische beschaving. 

Het politieke karakter van de islam is wat zorgt voor het grote verschil tussen de sharia en 
joodse religieuze wet, halacha . De Joodse wet heeft niets te zeggen over niet-Joden en 
zegt expliciet dat de wet van het land boven de halacha staat. Dat laatste is ook logisch bij 
het veel later ingevoerde democratisch principe van scheiding tussen kerk en staat. 

De Shariawetgeving heeft veel te zeggen over ongelovigen en hoe ze moeten worden 
behandeld, onderworpen en geregeerd. Shariawetgeving eist politieke suprematie boven 
de grondwet. 

Dit is de reden waarom elke ongelovige een reden heeft om de shariawet te kennen, 
vooral die in de politieke beleidsleidsmatige regelgeving en juridische zaken. 

Sharia gaat over de ongelovige en de over de moslim. Houdingen en handelingen van de 
islam over de ongelovigen zijn politiek, niet religieus. 9 Ook al schendt de sharia elk beginsel van onze grondwetten, ze wordt vandaag 
uitgevoerd, omdat Westerlingen zich niet bewust zijn over de sharia of de betekenis ervan. 

SHARIA EN INTERPRETATIE 

Wanneer men geconfronteerd wordt met onaangename verzen uit de Koran, wordt dikwijls 
verklaard dat de ware betekenis afhangt van hoe men de tekst interpreteert. Al meer dan 
duizend jaar, is de sharia de officiële en normatieve interpretatie voor de hele islam. 

Sharia is de Koran en de soenna geïnterpreteerd door de beste geleerden van de islam. 
Er is geen noodzaak om verder te zoeken voor interpretatie, dat werk is al meer dan 
duizend jaar gedaan. Nieuwe zaken in de islam moeten worden geëvalueerd en 
beoordeeld op basis van de Shariawetgeving, de finale en universele morele code voor de 
hele mensheid tot het einde der tijden. (!) 

De Shariawetgeving is gebaseerd op de perfecte, onveranderlijke koran en soenna. De 
overgrote meerderheid van islamitische geleerden beweren dat de Sharia de wil is van 
Allah in het verleden en het heden. 

Het moet door alle volkeren uitgevoerd worden als de enige heilige wet in zijn huidige 
vorm. 

Elke wijziging of hervorming van de Sharia moet gebaseerd zijn de koran en de soenna 
van Mohammed, net zoals de klassieke tekst in al zijn technische details 

TECHNISCHE DETAILS 

Als je iets in deze uiteenzettingen leest en wilt u meer weten, de meeste paragrafen 
hebben een indexnummer. U kunt het opzoeken. 

Koran 1:2 is een verwijzing naar de Koran, hoofdstuk 1 , vers 2. 

Ishaq 123 is een verwijzing naar Ishaq's Sira, marge noot 123. 

[Bukhari 1,3,4] is een verwijzing naar Sahih Bukhari, volume 1 , boek 3, nummer 4. 

[Muslim 012 , 1234] is een verwijzing naar Sahih Muslim, boek 12, nummer 1234. 

Men zou kunnen zeggen dat de sharia of het islamitisch recht, net zoals elke blinde 
verkrampte en verstarde exegese, een logische valkuil is waarin niemand nog de eigen 
kinderen kan herkennen. Helaas zijn de moslimgeleerden (imams, moefti's, ayatollahs, 
oelama's en dies meer) al 1400 jaar als bronstige haantjes die hun eigen broodwinning ten 
koste van alles willen in stand houden en vooral in de eerste plaats ook hier en nu 
behouden voor eigen profijt. 

Een paar miljoen onschuldige lijken meer of minder is, in historisch perspectief, voor hen 
volstrekt verwaarloosbaar. Doden zwijgen immers en spreken niemand tegen. 
Mohammed, het ultieme rolmodel voor elke moslim en mohammedaan, had dat al zeer 
goed begrepen. 

1 http://naqeltjes.be/wp/?p=2558 

2 «The Life of Mohammed», A. Guillaume, Oxford University press,1955, pagina 660. 

De Vrouwen 

Hoofdstuk 3 

In dit hoofdstuk behandelen we de islamitische wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, 
samengevat in het woord "Sharia", met als thema de helft van de menselijke bevolking op 
aarde. Zonder hen zou het menselijk ras ophouden te bestaan. 
Dit om duidelijk te maken hoe belangrijk en essentieel het besluit wel is dat zal worden 
geformuleerd op het einde van deze gedeeltelijke analyse die uiteraard onvolledig is maar 10 enkele belangrijke herhalingen bevat, net zoals de koran... het "heilig boek" van alle 
moslims. Het gaat over VROUWEN. 

Islamitische geestelijken beweren: 

• De Sharia met betrekking tot vrouwen heeft kracht van wet in islamitische 
gezinnen. 

• De islam was de eerste beschaving om in vrouwenrechten te voorzien en ze te 
waarborgen. 

• Mohammed gaf de wereld het perfecte voorbeeld over de manier waarop 
vrouwen beschermd worden in de islam. 

• Moslimvrouwen worden gekoesterd en moeten als schatten beschermd 
worden tegen het kwaad van de wereld der ongelovigen. 

• De rechten van islamitische vrouwen komen van Allah. 

De sharia of islamitische wetgeving rechtsleer en rechtspraak heeft verschillende normen 
voor verschillende groepen mensen. Vrouwen zijn dan ook één van die speciale klassen 
binnen de islam. 

HET 'SLAGEN' VAN VROUWEN 

De "grootse" visie van de islam over vrouwen wordt weergegeven in -bij voorbeeld- deze 
verzen van de Koran : 

Koran 04:34 "Allah heeft mannen superieur aan vrouwen gemaakt omdat mannen 
hun rijkdommen besteden om hen te ondersteunen. Daarom zijn deugdzame 
vrouwen gehoorzaam, en ze zijn geacht om hun onzichtbare onderdelen te bewaken 
zoals Allah hen heeft bewaakt. Wat betreft vrouwen waarvan je bang bent dat ze 
zullen rebelleren, wijst haar eerst terecht, stuur ze dan naar een apart bed, en dan 
tuchtig haar. Maar als ze nadien gehoorzaam zijn, doe dan verder niets. Allah is 
verheven en groot!" 

Koran 38-43: "Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en 
breek uw eed niet." 

Koran 2-223: "Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals 
het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, datje Hem zult 
ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen." 

Het eerste vers bewijst het economische genie van de 'laatste' profeet. Aangekochte 
koopwaar beschadigt men niet bewust, want dat is slecht voor de handelswaarde en de 
productiviteit van... slavinnen. Het tweede vers reikt een middel aan: een zweepje 
gevormd door een handvol stengels. Het kan gaan van gras over riet en graanstengels tot 
dunne of dikke bamboe. Wat in het hoofd van de psychopathische profeet omging toen hij 
deze openbaring "kreeg" en wat hij zich voorstelde bij een handvol gedroogde stengels, is 
helaas definitief verloren gegaan bij zijn dood. 

Gelukkig is hij nog niet verrezen! Het derde vers is pornografisch en, zo mogelijk, nog 
walgelijker. Koran 2-223 legitimeert polygamie, verkrachting en totale willekeur. Alleen 
misdadigers, imbecielen en naïeve dementerenden zien hierin een allusie op het zaaien 
van zaad in een pas omgeploegde moestuin. 'Slagen' is een eufemisme voor sadistisch 
tuchtigen. Geilt U daarop feministische goed menselijke politiek correcte politica's? 

Terwijl vrouwen verplicht monogaam moeten zijn op straffe van steniging is polygamie 
voor de islamitische man een heilig recht: 

Koran 4:3 .... huwt dan wat U aanstaat van de vrouwen, een tweetal, en een drietal 11 en een viertal. Doch indien gij ducht niet billijk te zijn dan éne of wat uw 
rechterhanden bezitten (aan slavinnen) 

Koran 4:129 En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te zijn voor de vrouwen, 
hoezeer jullie ook willen, geeft niet geheel toe aan jullie neiging (tot één bepaalde 
vrouw) en laat haar (een andere vrouw) niet in het onzekere verkeren... 

Vanzelfsprekend mag de profeet iets meer dan zijn volgelingen: 

Koran 33:50 O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou jouw echtgenotes die jij hun 
bruidschat hebt gegeven toegestaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van wat 
Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters van jouw oom en de dochters van 
jouw tantes van vaderszijde; en de dochters van jouw oom van moederszijde en de 
dochters van jouw tantes van moederszijde die met jou zijn uitgeweken, en een 
gelovige vrouw die zichzelf aan de Profeet schonk, als de Profeet haar wenst te 
huwen, als een uitzondering voor jouzelf. die niet geldt voor de gelovigen. 

Echtscheiding is voor de mannelijke moslim voorwaar eenvoudig en vooral eenzijdig. Niet 
alleen is een tijdelijk huwelijk dat minimaal een uur (!) en maximaal 99 jaar kan duren een 
sjiitische specialiteit, maar verstoting van de vrouw door de man (talaq) is in heel de islam 
de gebruikelijke manier om te scheiden. Na drie verbale verstotingen is de scheiding 
definitief. 

De voorwaarden aan dewelke een verstoting moet voldoen overeenkomstig de 12 verzen 
tellende Medinese soera 65 van de Koran zijn louter formalistisch en oncontroleerbaar. 
Bovendien wordt aan de vrouw die werd verstoten het verbod opgelegd om te hertrouwen 
vooraleer er drie maanden verstreken zijn en zijn de getuigenissen van vrouwen ook 
omtrent de feitelijke gronden van de echtscheiding slechts de helft waard van die van 
mannelijke getuigen. 

DE SHARIA: OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW 

ml 0.12 Wanneer een man tekenen van opstandigheid ziet bij zijn vrouw hetzij in 
woorden als zij hem koeltjes antwoordt daar waar ze dit vroeger beleefd pleegde te 
doen, hetzij dat hij haar vraagt om naar bed te komen en ze weigert, in tegenstelling 
tot haar gebruikelijke gedrag; hetzij in handelingen, zoals wanneer hij haar afkerig 
van hem vindt daar waar ze voordien vriendelijk en vrolijk was, waarschuwt hij haar 
in woorden zonder haar iets te onthouden of haar te slaan, want het is mogelijk dat 
ze een excuus heeft. 

De waarschuwing zou kunnen zijn om haar te vertellen: "Vrees Allah met betrekking 
tot de rechten die je aan mij te danken hebt", of het zou kunnen zijn om uit te leggen 
dat opstandigheid haar plicht omtrent hem te steunen teniet doet en haar een 
gewijzigde beurt geeft onder andere echtgenotes, of het kan zijn om haar te 
informeren, " Mij te gehoorzamen is religieuze plicht !" 

Als ze opstandigheid pleegt, onthoudt hij haar van slapen ( seks ) met haar en 
weigert haar te spreken, en hij kan haar slagen, maar niet op een manier die haar 
verwondt wat betekent dat hij haar niet mag vermorzelen, haar botten breken, 
verwonden, of bloed laten stromen. Het is onwettig om een ander op het gezicht te 
slaan. Hij kan haar slagen als ze maar maar een keer opstandig is of meerdere 
keren, maar een zwakkere opinie houdt in dat hij haar niet mag slagen, tenzij er 
herhaalde opstandigheid is. 

Ishaq969 Hij [ Mohammed ] vertelde hen ook dat mannen rechten over hun vrouwen 
hadden en vrouwen rechten hadden over hun echtgenoten. De vrouwen mochten 
nooit overspel plegen of zich op een seksuele manier naar anderen gedragen. Als ze 12 dat deden, moesten ze in aparte ruimten worden geplaatst en lichtjes geslagen. Als 
ze ontzegd waren wat verboden was, hadden ze het recht op voedsel en kleding. 
Mannen zouden gemakkelijk bevelen leggen op vrouwen want zij waren gevangenen 
van de mannen en had geen controle over hun persoon. 

[ Abu Dawud 11, 2142 ] Mohammed zei: Een man zal niet worden gevraagd waarom 
hij zijn vrouw slaat. 

[ Bukhari 7,62,132 ] De Profeet zei: "Niemand van jullie moet zijn vrouw geselen zoals 
hij een slaaf geselt en vervolgens geslachtsgemeenschap met haar hebben tijdens het 
laatste deel van de dag." De meesten van die in de hel zullen vrouwen zijn. (!) 

De overleveringen over de handelingen van de laatste profeet, die nota bene ten 
eeuwigen dage een na te streven rolmodel blijft voor elke moslim of mohammedaans 
mannetjes-dier, laten er voorwaar geen enkele twijfel over bestaan. Iemand met een 
minimale intelligentie die tot hier de zure appel van dit werkje heeft doorstaan begint allicht 
te begrijpen dat de hel voor vrouwen een islamitisch begrip is. 

DE LEER OVER VROUWEN 

Er zijn vele manieren waarop de vrouw geen volle wasdom heeft in de Sharia-wetgeving: 

022,1 De vereiste kwalificaties om een islamitische rechter te zijn: zoals ten eerste 
een vrije man te zijn [ ... ] 

04.9 De vergoeding voor de dood of letsel van een vrouw is de helft van de 
vergoeding betaald voor een man. 

[ Bukhari 3,48,826 ] Mohammed vroeg, " Is de waarde van ooggetuigenverslag een 
vrouw niet helft van die van een man ? " Een vrouw zei: "Ja." Hij zei: "Dat komt omdat 
de geest van een vrouw iets ontbreekt." 

L10.3 Zij verdelen de nalatenschap zo dat de man het deel krijgt van twee vrouwen. 
Koran 04:11 Het is op deze manier dat Allah u gebiedt aangaande uw kinderen: Een 
man moet een aandeel ontvangen, gelijk aan dat van twee vrouwen ,[...] 

Volgende hadith vergelijkt kamelen, slaven en vrouwen. 

[ Abu Dawud 11,2155 ] Mohammed zei: "Als een van jullie trouwt met een vrouw of een 
slaaf koopt, moet hij zeggen: 'O Allah, ik vraag U om het goede in haar, en in het lot dat Je 
haar hebt gegeven, ik neem toevlucht bij U tegen het kwaad in haar, en in het lot dat Je 
haar hebt gegeven.' " Wanneer hij een kameel koopt, moet hij greep nemen van de 
top van diens bult en dezelfde soort verklaring afleggen. 

Als de helft van de mensheid geen rechter kan zijn, nou ja, dan discrimineert de islam 
uiteraard en is derhalve automatisch uitermate extreem seksistisch. Als de weging of 
waarde van een getuigenis afhangt van de sekse van de getuige... Als het aandeel in een 
erfenis afhangt van de sekse van de erfgenaam... Als een vrouw vergeleken wordt met 
(het bezitten van) een kameel, dan begrijpt iedere idioot wel hoe onderontwikkeld en 
barbaars de islam wel is als politieke, imperialistische en geostrategische ideologie. 

Vrouwen zijn inferieur aan mannen in intelligentie en religie. 

[ Bukhari 1,6,301 ] Terwijl hij op weg was om te bidden, kwam Mohammed een groep 
vrouwen tegen en hij zei: "Dames, schenk aan goede doelen en geef geld aan de 
ongelukkige, want ik heb gezien dat de meeste mensen in de hel vrouwen zijn. " 
Ze vroegen : "Waarom is dat ?" 

Hij antwoordde: "Jullie zweren te veel, en tonen geen dankbaarheid aan uw mannen. Ik 
ben nog nooit iemand met meer gebrek aan intelligentie tegengekomen, of onwetend van 
hun godsdienst dan vrouwen. Een zorgvuldige en intelligente man kan worden misleid 
door velen van u." 13 Zij antwoordden : "Wat we precies ontbreekt ons in intelligentie of geloof ?" 
Mohammed zei: "Is het niet zo dat de getuigenis van een man gelijk is aan de getuigenis 
van twee vrouwen ?" 

Nadat ze bevestigd hadden dat dit waar was, zei Mohammed: "Dat illustreert dat het 

vrouwen ontbreekt aan intelligentie. Is het niet ook zo dat vrouwen niet mogen bidden 

noch vasten tijdens hun menstruele cyclus?" Ze zeiden dat dit ook waar was. 

Toen zei Mohammed: "Dat toont aan dat het vrouwen iets ontbreekt in hun religie" einde 

citaat. 

Het bedrieglijke van deze 'redenering' bevindt zich uiteraard (ook voor onze katholieke, 
protestantse en anglicaanse lezers alsook voor elk vandaag denkend intelligent wezen) in 
het woord "bidden". De suggestie dat alles wat de laatste profeet voordien en nadien 
uitkraamde heilig zou zijn is in hedendaagse woordgebruik samen te vatten in één woord: 
oplichting en hersenspoeling! Ik bespaar mij de moeite om deze woordenkramerij met 
gebruik van de formele logica te ontmaskeren als puur bedrog. Dat kan U zelf even goed. 

De getuigenis van een vrouw is de helft waard van die van een man. 

2:282 "Gelovigen ! Wanneer u een contract van lening voor een bepaalde periode 
aangaat, schrijf het op, of om eerlijk te zijn, laat een schrijver het schrijven. De 
schrijver mag niet weigeren om te schrijven, zoals Allah hem geleerd heeft, laat 
daarom de schrijver verslag doen over wat de schuldenaar dicteert zich zijn plicht 
aan Allah indachtig en het bedrag dat hij verschuldigd is niet verminderen. 
Indien de schuldenaar onwetend is en niet in staat om te dicteren, laat dan zijn 
zaakwaarnemer dit doen met billijkheid. Vraag twee mannen om dit te getuigen, 
maar als er geen twee mannen gevonden kunnen worden, vraag dan een man en 
twee vrouwen, die je bekwaam acht om te getuigen. Daarom, als een van beide 
vrouwen een fout maakt, kan de andere haar corrigeren 
[ - ]" 

Kan het duidelijker? Dit is Sharia! 

GENITALE VERMINKING VAN VROUWEN. VROUWENBESNIJDENIS 

Het is te betreuren dat de term besnijdenis wordt toegepast op zowel het verwijderen van 
de mannelijke voorhuid als op de verwijdering van de clitoris van de vrouw... Er is geen 
enkele vergelijking mogelijk! 

[ Bukhari 7,72 " 779 ] Mohammed zei:" 'Vijf praktijken zijn de kenmerken van de oude 
profeten: besnijdenis, het scheren van het schaamhaar, het kort snijden van de snorren, 
het knippen van de nagels en het ontharen van de haren van de oksels ". 

Deze hadith verwijst naar de besnijdenis van de vrouwelijke genitaliën. Het neemt aan dat 
zowel de man als de vrouw besneden worden. 

[ Muslim 003,0684 ][...] Abu Musa zei toen: "Wanneer is een bad verplicht?" Aisha 
antwoordde: "U heeft het aan de juiste persoon gevraagd. Mohammed heeft gezegd dat 
een bad verplicht is wanneer een man wordt omsloten door een vrouw en hun besneden 
genitaliën elkaar raken." 

Besnijdenis is een onderdeel van de shariawetgeving. Hier is de bedrieglijke vertaling : 
E4.3 Besnijdenis is verplicht voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen bestaat 
uit het verwijderen van de voorhuid van de penis, en voor vrouwen, het verwijderen 
van de voorhuid van de clitoris ( niet de clitoris zelf , zoals sommigen ten onrechte 
beweren). 

Maar wat de Arabische tekst werkelijk zegt is: 14 E4.3 "Besnijdenis is verplicht (voor elke man en vrouw) door het afsnijden van het 
stukje huid op de eikel van de penis van de man, maar de besnijdenis van de vrouw 
gebeurt door het uitsnijden van de clitoris (dit wordt Hufaad genoemd). " 

De misleidende vertaling verduistert de shariawetgeving. Dit bedrog heet taqiyya, een 
vorm van heilige misleiding. 

Bij de slag van Badr, hebben we een verwijzing naar de gewoonte van het verwijderen van 
de clitoris: 

1564 Hamza zei: ' Kom hier, jij zoon van een vrouwelijke besnijder. ' Nu was zijn moeder 
Umm Anmar, een vrouwen besnijdster (iemand die meisjes besneed) in Mekka. Toen 
sloeg Hamza hem en doodde hem. 

Hoe achterlijk, debiel, crimineel en misdadig kan je zijn? 

012.0 DE STRAF VOOR HOERERIJ 

ol2.6 Als de straf steniging is, moeten ze worden gestenigd, ongeacht het weer, of 
als ze ziek zijn. Een zwangere vrouw wordt niet gestenigd totdat ze bevallen is en 
het kind (derhalve) niet hoeft te worden verpleegd. 

[ Muslim 017 , 4206 ] ... Er kwam een vrouw naar Mohammed die zei : Boodschapper 
van Allah, ik heb overspel gepleegd, [ ... ] Toen ze was bevallen kwam ze met het kind 
(verpakt) in een doek en zei: Hier is het kind waarvan ik ben bevallen. Hij zei: Ga weg 
en zoog hem tot je hem kan spenen. Toen zij hem gespeend had, kwam ze bij hem met 
het kind die een stuk brood in zijn hand hield. Ze zei: Apostel van Allah, hier is hij 
nadat ik hem gespeend heb en hij voedsel eet. Hij [ Mohammed ] vertrouwde het kind 
aan een van de moslims en sprak dan de straf uit. En ze werd in een put gestopt tot 
aan haar borst en hij gaf het bevel aan mensen en ze stenigden haar .... einde citaat. 

Als de islamofiele feministes nu nog niet inzien dat de islam aanzet tot misdaad helpt zelfs 
een lobotomie niet om hen bewust te maken van het begrip "criminaliteit"! Een kind is 
volgens deze Hadith een middel om de moeder te chanteren en te terroriseren. 

EERWRAAK 

Eerwraak is niet rechtstreeks opgenomen in de sharia doctrine. Sharia schrijft voor dat een 
vrouw inferieur is aan de man en laat slagen toe om de heerschappij van de man af te 
dwingen, maar dat verleent eerwraak geen juridische status. Echter, er bestaat geen straf 
voor het doden van een overspelige: 

o5.4 Er is geen boete voor het doden van iemand die de islam heeft verlaten, een 
struikrover of een veroordeelde gehuwde overspelige ... 

el2.8 ... onwaardigen (degenen die gedood mogen worden) omvat ... veroordeelde 
gehuwde overspeligen ... 

Dit lijkt op gelijke straffen voor zowel mannen als vrouwen, maar een man heeft echter 
vele legale manieren om seks te hebben, terwijl de vrouw strikt beperkt is tot alleen haar 
man. Vandaar dat de vrouw veel meer kans maakt om gedood te worden. 

De man regeert over de vrouw, en zijn status in de gemeenschap hangt af van hoe zijn 
vrouwen zich gedragen. Ghira is heilige jaloezie, zelfs Allah heeft Ghira. Ghira is ook 
zelfrespect en is de basis voor eerwraak. Merk op dat in de volgende hadith Saed het 
dreigement van een man met zijn vrouw te vermoorden, niet wordt veroordeeld, maar 
ondersteund. Geweld in de verdediging van de Ghira van een moslim is zuivere islam. 

[ Bukhari 8,82,829 ; Bukhari 9,93,512 ] Saed bin Ubada zei: "Als ik een man zag met 

mijn vrouw, zou ik hem slaan met het blad van mijn zwaard." Dit nieuws bereikte 15 Mohammed, die toen zei: "Jullie zijn verbaasd over Saed 's Ghira ( zelfrespect ). Bij 
Allah, ik heb meer Ghira dan hij, en Allah heeft meer Ghira dan ik, en om reden van Allah's 
Ghira, heeft Hij schandelijke daden en zonden onwettig gemaakt zowel openbaar als in 
het geheim gepleegd." [ ... ] 

De meeste moorden uit eerwraak vinden plaats in islamitische samenlevingen en 
enclaves. Het pro-miljoenste speelt zich af in niet-islamitische samenlevingen. Meer moet 
daar over niet gezegd worden. Misdadigheid heeft nu eenmaal alleen inspiratie en een 
vals alibi nodig... 

DE VROUW ALS BROEDMACHINE EN SEKSSPEELTJE VAN DE MAN IN DE ISLAM 

Honderden Jihadisten wereldwijd, ook in het vrije westen, zijn bereid om voor zorgvuldig 
bewaarde heilige pornografische indoctrinatie hun leven op te offeren: 

Koran 2-25: "...En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven." 
Koran 44-54: "Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie 
ogen hebben, verenigen." 

Koran 52-20: "...En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie 
ogen hebben." 

Koran 78-33: "En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd." 

Koran 37-48/49: "En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie 
ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren." 

Het fanatieke discriminerend dogmatisme blijkt ook uit minder seksueel getinte 
openbaringen aan de laatste profeet: 

Koran 42-11: "Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren 
gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is 
niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende." 

Koran 2-223: "Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals 
het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, datje Hem zult 
ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen." 

Als je dus niet gelooft in de imperialistische nonsens uit de koran is uw lot bezegeld: de 
vrouw is een akker voor elke islamitische penis. 'Happy hours' voor debiele vrouwtjes 
zonder het minste besef over de: 

ONBESCHERMDHEID EN RECHTELOOSHEID VAN DE VROUW IN DE ISLAM 

Onderdanige dhimmis, gegijzelde manipulatoren van dagdagelijks nieuws, politiek correcte 
islamofielen en zelfs een massa feministische cultuur-relativisten in het Westen beweren 
vaak dat het allemaal niet zo erg is met de rechteloosheid en kwetsbaarheid van de vrouw 
in islamitische landen en de islamitische territoriale enclaves in het Westen. 

Welnu, ik meen dat de islam zonder meer de universele rechten van de mens schendt. 
Niet alleen ten overstaan van ongelovigen en slaven maar tevens ten overstaan van de 
helft van de menselijke populatie op deze planeet. En het heilige boek dat in feite zou 
moeten verboden worden wegens het aanzetten tot misdadigheid middels roof, diefstal, 
moord, foltering en het systematisch met de voeten treden van de mensenrechten, geeft 
mij ook wat de vrouwen betreft gelijk. 

Oordeel zelf na het overlopen van volgende bloemlezing, waarvan reeds enkele verzen 
werden besproken. 

Koran 2-228: "...de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs." 
Koran 2-282: "... En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee 16 mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen 
aanstaan..." 

Koran 4-34: "Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de 
anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. 
Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn..." 
Koran 2-229: "Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op 
behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg." 

Koran 65-1: "O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar 
voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer." 
Koran 4-3: "En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der 
wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier..." 
Koran 4-11: "Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind 
evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen..." 

Koran 4-176: "En als er meer zijn - zowel mannen als vrouwen - dan zal de man 
evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij 
niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen." 

Koran 4-34: "En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht 
en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar." 

Koran 38-43: "Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en 
breek uw eed niet." 

Koran 24-31 : "En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen 
houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan 
hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem 
laten hangen..." 

Besluit. 

Elke dag opnieuw ondergaan een massa bewuste westerlingen een gevoel van nauwelijks 
in te tomen woede en grenzeloze verontwaardiging over het lot van "de vrouw" onder de 
zweep van deze waanzinnige politieke doctrine en imperialistische ideologie. 

Zelfs in de praktijk overvalt velen onder hen, die niet in een cocon of luchtbel wonen, 
visueel en daadwerkelijk elke week bij het zien van dagdagelijkse gebeurtenissen een 
gevoel van grenzeloze woede en eindeloze walging die pennen bevriest en rechtsgevoel 
doet stollen... 

De "vrouw" is in de islam een voorwerp, ze werd aangeschaft en onderworpen. Nadien is 
ze als een gratis speelbal gereduceerd tot bron van seksuele bevrediging en producent 
van gratis arbeid. En om zoveel mogelijk kindjes te baren in de naam van Allah. Liefst 
mannetjes. Maar vrouwtjes mag ook, want die brengen even veel kinderbijslag en 
subsidies op waarvan de kostprijs en de last gelegd wordt op de plaatselijke kafir of 
ongelovige idioten. 

Zo werkt de islamitische invasie! Het begint met "aanwezigheid", gaat verder met 
"bedekking" van de private delen van het vrouwtjesdier zoals 'haar kapsel', en eindigt in 
seksuele slavernij en "onderdanigheid" aan de islamiet zonder cultuur en zonder verstand, 
maar wel met een slaafse onderhorigheid aan de islam tot de islamitische clerus de tijd rijp 
acht om steunend op demografische motieven de macht te grijpen en het wettelijk gezag 
onder de sharia op te eisen en over te nemen! Zo gaat het overal reeds meer dan 1400 
jaar aan toe in de nog niet aan de islam en sharia onderworpen territoria. Nu ook elke dag 
meer en meer in Europa en Noord-Amerika. 17 Familierecht Hoofdstuk 4 

ISLAMITISCHE GEESTELIJKEN BEWEREN: "Het perfecte islamitische familierecht is heilig 
recht, omdat het is gebaseerd op de woorden van Allah in de glorieuze koran en de soenna 
van Mohammed. Alle andere wetten zijn door de mens gemaakt en moeten zich 
onderwerpen aan de wil van Allah. Daarom is alleen de sharia-wet geschikt voor moslims. 
Voor moslims is te worden geregeerd door wetten van Kafirs een gruwel. " 

De sharia: 

m3.13 Er zijn twee soorten voogden, zij die hun vrouwen mogen dwingen om met 
iemand te trouwen, en zij die dat niet mogen. 

m6.10 Het is onwettig voor een vrij man om met meer dan vier vrouwen te trouwen. 
M8.2 Een voogd kan zijn prepuberale dochter niet uithuwelijken aan iemand voor 
minder dan het bedrag van de bruidsschat die doorgaans betaald wordt door 
soortgelijke bruiden. 

Overspel 

[Bukhari 3,38,508] Mohammed zei: " Unais, confronteer de vrouw van deze man en 
als ze toegeeft overspel hebben gepleegd laat haar dan dood stenigen." 
[Bukhari 8,82,803] Ali had een vrouw dood gestenigd op een vrijdag en zei: " Ik heb 
haar gestraft zoals Mohammed zou hebben gedaan." 

ml0.4 De man kan zijn vrouw verbieden om het huis te verlaten. Maar als een van 
haar familieleden sterft, is het beter om haar te laten vertrekken om hen te 
bezoeken. 

M5.0 echtelijke rechten, huwelijksverplichtingen van de vrouw 

M5.1 Het is verplicht voor een vrouw om haar echtgenoot onmiddellijk seks met 
haar te laten hebben wanneer : 
a ) hij het haar vraagt 
b ) thuis 

c ) ze het fysiek kan verdragen 

[Abu Dawud 11,2138; 2139] Muawiyah zei: Apostel van Allah, hoe moeten we onze 
echtgenotes benaderen en hoe moeten we ze verlaten? Hij antwoordde : Benader 
uw akker (akker is een geploegd veld, een term voor de vagina) wanneer of hoe je 
wil, ... 

Het belangrijkste ding dat een vrouw brengt in het huwelijk is haar vagina. 

[Bukhari 7,62,81] Mohammed zei: "De huwelijksbelofte die meest terecht verwacht 
wordt om te worden gehoorzaamd is het recht van de man om de vagina van de 
vrouw te genieten. " Allah vervloekt de vrouw die seks weerstaat. 
[Bukhari 7,62,121] Mohammed: "Als een vrouw het verzoek van haar man voor seks 
weigert, zullen de engelen haar vervloeken doorheen de nacht." 

Uit de Sira, hebben we wat meer over de rechten van een echtgenoot: 
Ishaq 957 Mohammed stuurde Moeadh naar Jemen om (tot de islam) te bekeren. 
Terwijl hij daar was werd hij gevraagd welke rechten een man meer heeft dan de 
vrouw. Hij antwoordde aan de vrouw die dit vroeg: "Als je naar huis ging en je man 
vond met pus en bloed uit zijn neus lopend en je zoog totdat het was 
schoongemaakt, zou je nog steeds de rechten van uw man niet hebben vervuld." 

KINDBRUIDEN 

Mohammed vroeg als 51 jarige Aisha ten huwelijk toen ze 6 jaar oud was. Met een kind 18 huwen is Soenna. 

[Bukhari 7,62,18] Toen Mohammed Aboe Bakr vroeg naar de hand van Aisha om 
haar te huwen, antwoordde Abu: "Maar ik ben je broer." Mohammed zei: "U bent 
alleen mijn broer in Allah's religie en Zijn Boek, dus het is mij geoorloofd met haar 
te trouwen. .. 

De Kafir (ongelovige, niet-moslim) 

Hoofdstuk 5 

Tot nu toe hebben we gekeken naar het grote plaatje van de sharia en vervolgens naar de 
positie van de vrouw onder de sharia. We komen nu toe aan een nieuw onderwerp: de 
ongelovige of niet-moslim. Het woord "niet-moslim" wordt gebruikt in de vertaling van de 
sharia, maar het Arabische woord dat werkelijk gebruikt wordt is "kafir". Maar het woord 
Kafir betekent veel meer dan niet-moslim. De oorspronkelijke betekenis van het woord 
was "verstopper", iemand die de waarheid van de islam verbergt. 

De Koran zegt dat er tegen de Kafir mag gecomplotteerd worden, dat hij mag worden 
misleid, gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en erger. Het woord wordt meestal 
vertaald als "ongelovige", maar deze vertaling is verkeerd. Het woord " ongelovige" is 
logisch en emotioneel neutraal, terwijl Kafir het meest beledigende, meest 
bevooroordeelde en hatelijk woord is in elke taal. Het wordt door moslims onderling met 
nauwelijks ingehouden verachting uitgesproken. 

Er zijn vele religieuze namen voor Kafirs: polytheïsten, afgodendienaren, mensen van het 
Boek (christenen en joden), boeddhisten, atheïsten, agnostici, en heidenen. Kafir dekt ze 
allemaal want ongeacht wat de religieuze naam is, ze mogen allemaal op dezelfde wijze 
worden behandeld. Wat Mohammed zei en deed met polytheïsten kan gedaan worden 
met om een welke andere categorie van Kafir. Islam besteedt een grote hoeveelheid 
aandacht aan de Kafir. Koran Si ra Hadith Totaal trilogie 
% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ■ Hoeveelheid tekst besteed aan de Kafir 
Het grootste gedeelte (64 %) van de Koran is gewijd aan de Kafir, en bijna alles van de 19 Sira (81%) gaat over de strijd van Mohammed met hen. De Hadith (tradities) besteedt 32% 

van de tekst aan Kafirs 1 . In zijn geheel besteedt de Trilogie 60 % van haar inhoud aan de 
Kafir. 

De sharia besteedt bijlange niet zo veel aandacht aan de Kafir omdat de sharia wetgeving 
er in eerste instantie is voor moslims. De Kafir heeft overigens weinig rechten, dus is er 
weinig toelichting over te verstrekken. 

Religieuze islam is wat moslims doen om naar het Paradijs te gaan en de Hel te 
vermijden. Wat Mohammed deed met Kafirs was niet religieus, maar politiek van aard. De 
politieke islam is wat van belang is voor de Kafirs, niet de religie. Wie geeft er om hoe een 
moslim bidt? Maar ieder van ons is bezorgd over wat ze met ons doen en over ons 
zeggen. De politieke islam zou een zorg moeten zijn van elke Kafir. 

Hier zijn drie Sharia referenties over Kafirs: 

w59.2 [ ... ] En dit verduidelijkt de koranverzen en hadiths over haat omwille van 
Allah en liefde voor de zaak van Allah, Al Walaa wa al Baraa, wordt onverzettelijk te 
zijn naar de Kafirs toe, hard te zijn jegens hen, hen te verafschuwen, het 
allerhoogste lot van Allah aanvaardend voor zover dit het decreet is van de 
Almachtige en Majestueuze Allah. 

Haat omwille van de zaak van Allah en liefde omwille van de zaak van Allah wordt 'Al 
Walaa wa al Baraa' genoemd, een fundamenteel beginsel van de islamitische ethiek en 
sharia. Een moslim wordt verondersteld te haten wat Allah haat en liefde te hebben voor 
wat Allah lief heeft. Allah haat de Kafir, daarom moet een moslim dienovereenkomstig 
handelen. 

40:35 Zij [ Kafirs ], die de tekenen [ koranverzen ] van Allah betwisten zonder enige 
autoriteit hen bereikt hebbende worden sterk gehaat door Allah en de gelovigen 
[ moslims ], dus verzegelt Allah elke arrogant, minachtend hart. 

h8.24 Het is niet toegestaan om zakat [ aalmoezen ] te geven aan een Kafir, of aan 
iemand die men is verplicht te ondersteunen, zoals een vrouw of familielid. 

Hier zijn enkele verwijzingen in de Koran: 

Een Kafir kan worden bespot - 83:34 Op die dag zullen de gelovigen de Kafirs 
bespotten, terwijl ze op bruidsbanken zitten en hen bekijken. Moet de Kafirs niet 
betaald gezet worden voor wat ze deden ? 

Een Kafir kan worden onthoofd - 47:4 Wanneer je Kafirs tegen komt op het slagveld , 
snij hun hoofden af totdat u hen grondig verslagen hebt, en neem vervolgens 
gevangenen en bindt ze stevig vast. 

Tegen een Kafir kan worden gecomplotteerd 86:15 Ze complotteerden tegen u 

[ Mohammed ], en ik complotteer tegen hen. Daarom gaan rustig om met de Kafirs 

en laat ze voor een tijdje alleen. 

Een Kafir kan worden geterroriseerd - 08:12 Toen sprak de Heer tot Zijn engelen en zei: 
"Ik zal met u zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal angst sturen in de harten van 
de ongelovigen, hun hoofden afsnijden en zelfs de tippen van hun vingers ! " 

Een moslim is niet de vriend van een Kafir - 03:28 Gelovigen moeten geen Kafirs als 
vrienden verkiezen boven andere gelovigen. Degenen die dit doen zullen geen 
bescherming van Allah hebben en zullen alleen zichzelf hebben als bewakers. Allah 
waarschuwt u om Hem te vrezen omdat alles naar Hem terug keert. Een Kafir is 
slecht ... 20 23:97 En zeg : O mijn Heer ! Ik zoek toevlucht bij U tegen de suggesties van de 
bozen [ Kafirs ]. En ik zoek toevlucht bij u, mijn Heer, van hun aanwezigheid. 
Een Kafir is schande - 37:18 Zeg hen : "Ja ! En u [ Kafirs ] zal worden onteerd. " 
Een Kafir is vervloekt - 33:60 Ze [ Kafirs ] zullen worden vervloekt, en waar ze worden 
gevonden, zullen ze gevat worden en vermoord. Het was dezelfde praktijk van Allah 
met degenen die vóór hen kwamen, en je zal geen verandering vinden in de manier 
van Allah. 

KAFIRS EN MENSEN VAN HET BOEK 

Moslims vertellen christenen en joden dat ze bijzonder zijn. Ze zijn "mensen van het Boek" 
en broeders in het geloof van Abraham. Maar als je in de Islam een christen bent, als en 
slechts als, u gelooft dat Christus een man was die een profeet van Allah was; er is geen 
drie-eenheid; Jezus werd niet gekruisigd en is niet verrezen en hij zal terugkeren om de 
sharia te vestigen. Om een echte Jood te zijn moetje geloven dat Mohammed de laatste 
in de lijn is van de joodse profeten. 

Dit vers is positief : 

5:77 Zeg: O, mensen van het Boek, zet geen stap buiten de grenzen van waarheid in 
je religie, en volg niet de begeerten van degenen die verkeerd zijn gegaan en velen 
hebben verleid. Zij zijn zelf afgedwaald van de rechte weg. 

De islamitische doctrine is dualistisch, dus er is een even goed een tegengestelde mening 
Hier is het laatste vers geschreven over de mensen van het Boek (Een later vers heft een 
eerder vers op of vervangt het. Zie het hoofdstuk onderwerping en dualisme.) Dit is het 
laatste woord. Het roept moslims op om oorlog te voeren tegen de mensen van het Boek 
die niet geloven in de religie van de waarheid, de islam. 

09:29 Voer oorlog tegen degenen die de Schrift hebben ontvangen [joden en 
christenen ], maar niet geloven in Allah of in de Laatste Dag. Ze verbieden niet wat 
Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben. De christenen en joden volgen de 
religie van de waarheid niet tot ze en de hoofdelijke taks betalen [ jizya ] en 
vernederd worden. 

De zin " Ze verbieden niet... " betekent dat zij de sharia niet aanvaarden; " totdat zij zich 
onderwerpen " betekent om zich aan de sharia te onderwerpen. Christenen en joden die 
Mohammed niet erkennen als de laatste profeet zijn Kafirs. 

Moslims bidden vijf keer per dag en het openingsgebed is altijd inclusief deze tekst: 
Koran I : 7 Niet het pad van degenen die uw woede opwekken [ de Joden ], noch het 
pad van degenen die dwalen [ de christenen ]. 

De Trilogie besteedt veel tekst aan de Joden. In Mekka is de vermelding over het 
algemeen gunstig. Echter, in Medina waren de Joden de vijand van de islam, omdat ze 
ontkenden dat Mohammed de laatste profeet was. Hier zijn de data van toepassing op de 
teksten van Trilogie en de Joden. 2 

Merk op dat de Trilogie meer Jodenhaat bevat dan Mein Kampf. 21 Medinese Koran 
Mekkaanse Koran 
% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
■ Anti-Joodse tekst in de Trilogie 

TAAL 

Vermits het oorspronkelijke Arabische woord voor ongelovigen Kafir was en dat dat het 
eigenlijke woord is dat in de koran en de sharia gebruikt wordt, is dat het woord dat hier 
gebruikt wordt omwille van de nauwkeurigheid en precisie. 

Het is heel eenvoudig: als je niet gelooft in Mohammed en zijn koran, ben je een Kafir. 

(1) http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.htlm 

(2) http://cspipublishinq.com/statistical/TrilogyStats/Amt_anti-jew_Text.html JIHAD 

Hoofdstuk 6 

Jihad is een onderdeel van de sharia. 
UIT DE SHARIA: 

090jihad Jihad betekent oorlog tegen de kafirs (niet moslims en dus ongelovigen) 
om de shariawetgeving van de islam te vestigen. 

Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel je er een hekel aan hebt. 
Misschien haat je iets dat goed voor je is, en houdt van iets dat slecht voor je is. 
Allah weet het en jij weet het niet. 

Koran 4:89 Ze (de kafirs) zouden wensen dat gij ongelovig wordt zoals zij ongelovig 
zijn zo dat gij allemaal gelijk zoudt zijn. Daarom neem geen van hen als vrienden 
totdat ze hun huizen hebben verlaten om te vechten voor de zaak van Allah [jihad]. 
Maar indien zij zich afwenden, grijp hen dan en doodt hen waar ze zijn. ... 
Koran 5:33 Doch de vergelding van hen die God en Zijn boodschapper bestrijden ... 
is dat zij (de kafirs) TER DOOD gebracht worden of gekruisigd of dat hun handen en 
voeten worden afgekapt van weerszijden... 

De hele wereld moet zich onderwerpen aan de islam, Kafirs zijn de vijand, gewoon omdat 
ze geen moslim zijn. Geweld en terreur zijn heilig gemaakt door de Koran. 22 Vrede komt alleen met de onderwerping aan de islam. Politieke islam, jihad, is universeel 
en eeuwig. 

[ Muslim 001,0031 ] Mohammed: "Ik heb de opdracht gekregen om oorlog te voeren 
tegen de mensheid totdat ze accepteren dat er geen (andere) god is dan Allah en dat 
ze geloven dat ik Zijn profeet ben en alle openbaringen accepteren die door mij 
werden gesproken. Als zij dit doen zal ik hun levens en eigendommen beschermen, 
tenzij anders is gerechtvaardigd door de sharia, in welk geval hun lot ligt in de 
handen van Allah." 

[ Bukhari 4,52,142 ] Mohammed: . . "Om Kafirs in jihad te bestrijden gedurende zelfs 
maar een dag is, groter dan de hele aarde en alles erop. Een plaats in het Paradijs 
kleiner dan je rijzweep, is groter dan de hele aarde en alles erop." 

09.1 

HET VERPLICHTEND KARAKTER VAN JIHAD 

Jihad is een gemeenschappelijke verplichting. Als genoeg mensen het uitoefenen, is het 
niet langer verplicht voor anderen. 

Koran 4:95 Gelovigen die thuis blijven in veiligheid, met uitzondering van mensen 
die gehandicapt zijn, zijn niet gelijk aan degenen die strijden met hun bezit en hun 
persoon voor de zaak van Allah [jihad]. 

[ Bukhari 4,52,96 ] Mohammed: "ledereen die een jihadist bewapent wordt beloond 
net als een vechter, iedereen die de juiste zorg geeft aan nabestaanden een heilige 
strijder wordt beloond net alsof een vechter zou zijn." 

WIE IS VERPLICHT OM TE VECHTEN IN JIHAD 

09.4 Alle valide mannen die de puberteit hebben bereikt. 

DE DOELSTELLINGEN VAN DE JIHAD 

09.8 De kalief (opperste heerser die zowel een koning is als vergelijkbaar met een 
paus) voert oorlog tegen de Joden en Christenen. Nodig hen eerst uit tot de islam, 
vraag hen dan de jizya (belasting op Kafirs) te betalen. Als ze de bekering en de 
jizya weigeren, val hen dan aan. 

Koran 09:29 Voer oorlog tegen degenen die de Schrift [joden en christenen ] 
hebben ontvangen, maar niet in Allah of de Laatste Dag geloven. Zij verbieden niet 
wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben. De christenen en joden volgen 
de religie van de waarheid niet tot ze zich onderwerpen, de hoofdelijke belasting 
[jizya] betalen en worden vernederd. 

09.9 De kalief bestrijdt alle andere volkeren [Kafirs] totdat ze moslim worden. 
OORLOGSBUIT 

010.2 ledereen die een Kafir doodt of onbekwaam maakt, kan nemen wat hij kan. 
[ Bukhari 4,53,351 ] Mohammed: " Allah heeft het legaal gemaakt voor mij om 
oorlogsbuit te nemen." 

Koran 08:41 Weet dat een vijfde van al uw oorlogsbuit [ het traditionele deel voor de 
leider was een vierde ] aan Allah toebehoort, aan Zijn boodschapper, aan de familie 
van de boodschapper, de wezen en behoeftige reizigers. 

Omdat jihad kan worden gevoerd door moslims tegen eender welke Kafir, is diefstal ten 
nadele van een Kafir met de juiste motivatie, jihad. 

STERVEN IN JIHAD- MARTELAARSCHAP 

Een moslim martelaar is iemand die doodt voor Allah en de Islam. Maar zijn doden moet 23 zuiver zijn en alleen gewijd aan Allah. Als zijn motivatie zuiver is, dan zal de jihadist het 
Paradijs bereiken of in staat zijn om de rijkdom van de Kafir nemen. 

[ Bukhari 1,2,35 ] Mohammed zei: "De man die de jihad vervoegt, door niets 
gedwongen behalve zijn oprecht geloof in Allah en Zijn profeten, en overleeft, zal 
beloond worden door Allah ofwel in het hiernamaals of met de oorlogsbuit. Als hij is 
gedood in de strijd en sterft als martelaar, zal hij worden toegelaten tot het 
Paradijs .... " 

Koran 61:10 Gelovigen ! Moet ik u een winstgevende ruil tonen die u zal behoeden 
voor ernstige kwelling? Geloof in Allah en Zijn boodschapper en vecht dapper voor 
de zaak van Allah [jihad] met zowel uw bezit als uw persoon. Het zou beter voor je 
zijn, als je het maar wist! 

DE EFFECTIVITEIT VAN DE JIHAD 

In Mekka was Mohammed een religieuze prediker, die ongeveer 10 mensen per jaar tot de 
islam bekeert. In Medina was Mohammed een krijger en politicus die ongeveer 10.000 
mensen per jaar tot de islam bekeert. Politiek en jihad waren duizend keer effectiever dan 
religie om de Arabieren tot de islam te bekeren. 

Als Mohammed geen gebruik zou hebben gemaakt van politiek en jihad, zouden er slechts 
een paar honderd moslims geweest zijn toen hij stierf en de islam zou gefaald hebben. De 
religie van de islam was een mislukking, maar de politiek in combinatie met religie was 
een groot succes. 

STATISTIEKEN VAN DE JIHAD 

Jihad beslaat een groot deel van de trilogie. Jihad verzen omvatten 24 % van de latere 
politieke Koran, en gemiddeld 9 % van het totaal van de hele Koran. Jihad beslaat 21 % 
van het materiaal van de Bukhari Hadith en de Sira besteedt 67 % van zijn tekst aan jihad. 

(1) 

Merk op hoe het dualisme van de Koran wordt aangetoond door de inhoud van Mekka- en 
Medina-gedeelte over jihad. De Koran van Mekka vertoont geen enkele jihad en het is die 
Vlekkaanse Koran waar naar wordt verwezen door moslims en hun apologeten. Hoeveelheid va n de trtagtB gewijd een Jihad hlüMaanu Kami flü Li ■ ■ 
1D* 20% JE* -40% £Q* EDtt HHb BD*i 24 DE TRANEN VAN DE JIHAD 

Hier zijn de doden als gevolg van de jihad in de afgelopen 1400 jaar (2) : 
Christenen 60 miljoen 
Hindoes 80 miljoen 
Boeddhisten 10 miljoen 
Afrikanen 120 miljoen 

Totaal 270 miljoen 

Deze doden worden de Tranen van de Jihad genoemd. (3) Hierna een kaart van de 
islamitische jihad vanaf het jaar 720 ( 88 jaar na de dood van Mohammed) 
De Tranen van de jihad van Europa tot Perzië 

Deze kaart is een enkel beeld uit een 2 minuten lange videofilm over historische feiten die 
U inzicht verschaffen over de schaal waarop Jihad actief is geweest: The destruction of 
Classical civilisation (2:16) Als men de vergelijking wil maken met de westerse 
verdedigingsoorlogen is er een andere video waarin gebruik wordt gemaakt van deze 
dezelfde methode: De kruisvaarten (0:19) Dit zijn slechts twee stukjes uit een 45 minuten 
durende video die kan gebruikt worden voor voor academische en pedagogische 
doeleinden: 1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting. 

•«v o*£g O O • • • ft* OUT 

o»r ° 

CO « a O ° ° 

0 .>.,*».© ö „ T oSb«d 

© ©*•••"« c 

°v 

© 

O 

p ©" Mi •..-«© "9a De tranen van de Jihad in India 25 Va r I h '^fcEöï 
De grenzen van het islamitisch imperialisme in Europa 

TERRITORIALE AANSPRAKEN VAN DE ISLAM 

De aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de 
moslimgemeenschap wereldwijd "Dar al-ls lam" genoemd: 'het huis van de vrede'. 
De aan sharia onderworpen territoria anno 2014: de islam vandaag. 

De nog niet aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de 
moslimgemeenschap wereldwijd de "Dar al-Harb" genoemd: 'het huis van de oorlog'. Kan 
het duidelijker? Jihad is gelijk aan de heilige oorlog! 

De Shariawetgeving en de islamitische trilogie (Koran, Sira en de Hadiths) tonen 
haarscherp aan dat de islam een een zieke ideologie is. Een ideologie van de haat, die 
niets anders kan dan de dood (4) brengen en die uit is op absolute overheersing. 
Bovendien bewijzen 1400 jaar ononderbroken geschiedenis (5) dat en dit feit werd op 
wetenschappelijk wijze vastgesteld en bewezen. Wie het tegengestelde beweert of 
suggereert liegt of pleegt heilige misleiding, bedrog aanbevolen door de sharia, (taqiyya). 26 AFRICA 
V J ASI A - i De religies voor het jaar 600 1 http://cspipublishinq.com/statistical/TriloqyStats/Percentaqe of Triloqy Text Devoted to Jihad.html 2 The submission of women and slaves, CSPI Publishing, pagina 181 3 http://cspipublishinq.com/statistical/TriloqyStats/Hadith/Jihad Hadith.pdf 4 Koran 5.33 "muharaba" of vijandigheid tegen Allah en zijn profeet wordt gestraft met de dood 5 Peter Bontenius, "Vrucht van de boom" Uitgeverij Bontenius 2011 ISBN 978-90-817003-1-3 , 369 pagina's met bibliografie Meer uitleg en video's 

The third Jihad (volledige film 60') 

1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting (45') 
Volledig video kanaal 

The destruction of Classical civilisation (2:16) 

De kruisvaarten (0:19) 

Een rationele studie van radicale islam (23') 

Noodzaak en verplichting (4:20) 

Gesprek: Politieke islam (33') Onderwerping en dualisme 

Hoofdstuk 7 

Door middel van het Arabisch taal-imperialisme (1) worden vele begrippen opgelegd om 
de islam uit te leggen. Zo is het belangrijk om te weten dat islam zelf onderwerping 
betekent en moslim onderworpene, slaaf van allah. Zonder echter te weten wat het begrip 
"kafir" betekent, tast je volledig in het duister over de hele islam en de hele sharia. 
Voor moslims is het allemaal zeer eenvoudig. Er zijn moslims, zij zelf dus en er zijn kafirs, 
wat niet-moslim en dus ongelovige betekent. Kafir, dat zijn wij dus, ik en U en iedereen die 
geen moslim is en dus uiteraard niet gelooft en ook niet kan of wil geloven dat Mohammed 
rechtstreeks openbaringen kreeg van God wiens laatste profeet hij zou zijn. Omdat zulks 
manifest onwaar en lachwekkend is natuurlijk. Maar moslims geloven dat nu juist wel. 

Wikipedia geeft als vertaling voor Kafir "iemand die niet in God gelooft". Islamofiel en 
bedrieglijk natuurlijk. Straks blijkt waarom. Want het woord Kafir is in het Arabisch een 
scheldwoord geworden waaruit alleen afgrijzen, misprijzen en haat blijkt. 

Kafir zijn voor de moslims geen echte mensen ze zijn inferieur. Als U hieraan nog zou 
twijfelen weet dan dat het woord van Allah in de Koran 2:65, 5:60, 7:166, 62:5 de joden 
apen zwijnen en ezels noemt. Elders gaat de Koran nog verder. Volgens de Koran 8:55 
zijn alle ongelovigen beesten . Alle niet moslims zijn dus beesten, althans zo heeft Allah 27 geopenbaard aan zijn analfabete profeet. Realiseer U ook dat in Koran 5:72 christenen 
heel nadrukkelijk ongelovigen worden genoemd. (3) Welke christenhond zou dus het 
woord van Allah durven tegenspreken? 

ONDERWERPING 

Aangezien de sharia gebaseerd is op de koran en de soenna van Mohammed, is het 
onvermijdelijk dat de sharia dezelfde basisprincipes zou bevatten. Het eerste principe van 
de Islam is dat de hele wereld zich moet onderwerpen aan Allah en de Soenna (het 
voorbeeld) van Mohammed volgen. 

Dit houdt in dat niet alleen moslims maar iedereen zich moeten onderwerpen aan het 
islamitisch recht, de sharia. De Kafir (ongelovige of niet-moslim) is onderworpen bij elke 
vermelding in de sharia. Er is geen gelijkheid tussen een moslim en een Kafir. De Kafir is 
politiek een inferieur wezen. 

Sharia eist dat onze instellingen zich onderwerpen aan de islam. Onze scholen moeten 
zich schikken in de manier waarop ze over de islam onderwijzen. Onze media moet de 
islam in een gunstig licht voorstellen. Elk facet van onze beschaving moeten zich 
onderwerpen. Wat dit betekent op een dagelijkse basis is dat als de islam een eis heeft, 
zoals gebed op school, moeten we doen wat ze vragen. 

Jihad is een eis tot totale onderwerping en als de Kafir niet dit niet gewillig doen, dan mag 
geweld gebruikt worden. De dhimmi moet zich op een formele manier aan de politieke 
islam onderwerpen. 

DUALISME 

De Kafir en de jihad zijn onderdeel van de sharia. Sharia heeft twee soorten wetten: een 
voor moslims en een voor Kafirs. Kafirs worden niet behandeld als gelijken, maar als 
ondergeschikten. Dit is juridisch dualisme. 

Islam houdt er twee opvattingen op na over bijna elk onderwerp met betrekking tot Kafirs. 
Hier is een tolerant voorbeeld uit de Koran: Koran 73:10 Luister naar wat ze [ de 
Kaffirs ] zeggen met geduld, en laat ze met waardigheid. 

Van tolerantie gaan we naar intolerantie: Koran 8:12 Toen sprak uw Heer tot Zijn 
engelen en zei: "Ik zal met u zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal angst in de 
harten van de ongelovigen zenden, hun hoofd afsnijden en zelfs de toppen van hun 
vingers !" 

De Koran is zo gevuld met tegenstellingen als deze, dat het zelfs een methode om het 
probleem op te lossen verschaft, de zogenaamde abrogatie, afschaffing of intrekking. 

Intrekking betekent dat het latere vers sterker is dan het eerdere vers. Echter, beide 
verzen zijn nog steeds waar, want de Koran is het exacte, nauwkeurige woord van Allah. 
In de twee bovenstaande verzen, was het eerste vers er eerder dan het tweede vers, en is 
dus zwakker. Het is altijd zo. Het vroegere, zwakkere "goede" vers wordt ingetrokken door 
het latere, sterkere "slechte" vers. 

Koran 2:106 " Welk Vers Wij ook afschaffen [nansakh] of doen vergeten: Wij brengen 
er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah 
macht heeft over alle dingen? " 

Dat Allah zich vergist heeft dat kan en mag dus niet zijn. Zich verontschuldigen voor zijn 
eerdere vergissingen doet Allah niet. Hij snijdt liever iets af, zoals hoofden of vingertoppen. 

De 'waarheid' van de vroegere Mekkaanse verzen wordt aangetoond door het feit dat het 28 de Mekkaanse Koran is die wordt geciteerd door moslims en verontschuldigende 
apologeten. Het kan worden ingetrokken, maar het wordt nog steeds gebruikt als de 
heilige waarheid van de Koran. 

Praktisch gezien betekent dit dat de eerste verzen gebruikt worden wanneer islam zwak is 
en de latere verzen worden gebruikt wanneer islam sterk is. Dit loopt parallel met het leven 
van Mohammed. 

De carrière Mohammed had twee duidelijk verschillende fasen - een vroege en een late. 
In Mekka was Mohammed een religieuze prediker. Later, in Medina werd hij een politicus, 
krijgsheer en zeer machtig. De vroege Mekkaanse Koran geeft het advies van Allah als de 
islam nog zwak is en de latere Koran uit Medina zegt wat te doen als de islam sterk is. 
Hoe sterker Mohammed werd, hoe harder hij oorlog voerde tegen de Kafirs. De Koran 
geeft de juiste adviezen aan iedere moslim voor elke fase. 

Effectief, er zijn twee Mohammeds en twee korans die elkaar tegenspreken. De vroege 
religieuze vreedzame Koran van Mekka wordt tegengesproken door de latere, politieke, 
jihad-Koran van Medina. Maar het is nog steeds waar en kan worden gebruikt. Deze 
vroege verzen zijn degenen die we horen van de supporters van de islam. 

Vermits de acties Mohammed het perfecte gedragspatroon zijn, stellen zijn acties de 
dualistische ethiek van de islam daar. Dualisme geeft de islam een ongelooflijke flexibiliteit 
en aanpasbaarheid. 

DUALISTISCHE ETHIEK 

De islam heeft geen gouden regel: "Doe niet aan een ander wat je niet wenst dat men U 
aandoet". Het bestaan van het woord " kafir " in een heilige tekst zelf betekent dat er geen 
gouden regel is, omdat niemand wil worden behandeld als Kafirs werden behandeld door 
Mohammed. Kafirs werden vermoord, gemarteld, tot slaaf gemaakt, verkracht, beroofd, 
bedrogen, bespot en belachelijk gemaakt. 

[ Bukhari 9,85,83 ] Mohammed: "Een moslim is een broeder van andere moslims. Hij 
zou ze nooit verdrukken noch zou hij hun onderdrukking vergemakkelijken. Allah zal de 
behoeften voldoen van degenen die voldoen aan de behoeften van hun broeders. . . " 

De islam heeft geen gemeenschappelijke ethiek voor de mensheid, in plaats daarvan heeft 
het een dualistische ethiek. Er zijn twee regelingen: een moslim is een broeder van een 
andere moslim. Een moslim kan een Kafir behandelen als een broer of als een vijand. 

Ook is in de islam, iets dat niet waar is, niet altijd een leugen. 

[ Bukhari 3,49,857 ] Mohammed: "Een man die vrede brengt aan de mensen door het 
maken van goede woorden of door aardige alhoewel onware dingen te zeggen, liegt niet." 

Een eed van een moslim is flexibel. 

[ Bukhari 8,78,618 ] Abu Bakr hield zich trouw aan zijn eden tot Allah aan 
Mohammed de boetedoening voor het breken ervan openbaarde. Daarna zei hij: "Als 
ik een belofte doe en later een meer waardige belofte ontdek, dan zal ik de betere actie 
ondernemen en veranderingen maken aan mijn eerdere belofte. " 

Mohammed vertelt herhaaldelijk aan moslims om Kafirs te misleiden, wanneer het de 
islam zou doen vooruitgaan. 

[ Bukhari 5,59,369 ] Mohammed vroeg, "Wie zal Ka'b, de vijand van Allah en 
Mohammed doden?" Bin Maslama stond op en antwoordde: " O Mohammed ! Zou je het 
U plezieren als ik hem vermoord? " Mohammed antwoordde: "Ja. " Bin Maslama zei toen: 29 "Geef mij toestemming om hem te bedriegen met leugens zodat mijn plot zal slagen. " 
Mohammed antwoordde: "je mag valselijk met hem praten. " 

[ Bukhari 4 , 52268 ] Mohammed zei: " Jihad is bedrog . " 

De islam heeft een woord voor misleiding die haar doelen doet vooruitgaan: taqiyya. 
Taqiyya is heilig bedrog. Maar een moslim mag nooit liegen tegen een andere moslim. Een 
leugen mag nooit worden verteld, tenzij er geen andere manier om de taak te volbrengen. 

A1 Tabarani, in Al Awsa, zei: "Leugens zijn zonden behalve wanneer ze worden verteld 
voor het welzijn van een moslim of voor hem te redden van een ramp." (4) 

VRIENDEN 

De dualistische islamitische ethiek omvat de leer van vrienden. Er zijn 12 verzen in de 
Koran waarin staat dat een moslim niet de vriend van een Kafir is. Hier zijn twee 
voorbeelden: 

Koran 4:144 Gelovigen ! Neem geen Kafirs als vrienden boven geloofsgenoten. Zou 
U Allah een duidelijke reden geven om U te straffen? 

Koran 03:28 Gelovigen moeten geen Kafirs als vrienden verkiezen boven andere 
gelovigen. Degenen die dit doen zullen geen bescherming van Allah hebben en 
zullen alleen zichzelf hebben als bewakers. Allah waarschuwt u om Hem te vrezen 
omdat alles naar Hem terugkeert. 

KNECHTING (het tot slaaf maken) 

Dualisme dicteert dat een Kafir kan worden geknecht, maar het is verboden om een 
moslim tot slaaf te maken. Als een slaaf zich tot de islam bekeert, dan is er een voordeel in 
hem te bevrijden, maar er is geen voordeel in een ongelovige slaaf vrij te laten 

[ Bukhari 3,46,693 ] Mohammed zei: "Als een man een moslim slaaf vrijlaat, zal Allah 
hem bevrijden van de vuren van de hel op dezelfde manier dat hij de slaaf bevrijdt. " Bin 
Marjana zei dat, nadat hij die openbaring vertelde aan AH, de man een slaaf vrijliet voor 
wie Abdullah hem duizend dinars had aangeboden. " 

AL WALAA WAAL BARAA- HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT 

De sharia leert de dualistische ethisch principe van "liefhebben waarvan Allah houdt en 
haten wat Allah haat" (zie het hoofdstuk over de Kafir). 

Dit omvat ook een afkeer tegenover politieke systemen van Kafir, zoals constitutioneel 
recht, en liefdevolle sharia. Dit principe schuilt achter de islamitische eisen voor de 
uitvoering van de sharia in Europa en Amerika zoals in de rest van de wereld. 

Ongeacht wat de manier van de Kafir is, het mag niet geïmiteerd worden, want Allah haat 
alle uitingen van Kafirs. (1 ) http://nageltjes.be/wp/?p=2558 

(2) Hans Jansen, "Islam voor varkens, apen ezels en andere beesten" Uitgeverij Van 
Praag 2008,129. 

(3) Bat Ye'or, "The Dhimmi" (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003), 392. 30 De Dhimmi 

Hoofdstuk 8 

Islamitische geestelijken beweren: 

• de islam is een broederreligie van het christendom en het jodendom; 

• onder islamitische heerschappij worden christenen en joden die dhimmis 
worden, verzorgd en beschermd. 

Toen Mohammed naar Medina verhuisde, was het halfjoods en hij heeft hen vernietigd. 
Toen richtte hij zijn aandacht op de rijke Joden van Khaybar. Hij viel hen allen aan zonder 
provocatie en verpletterde hen. Ze verloren al hun rijkdom en bleven achtergelaten met 
een politieke status van derde klasse als dhimmi. De Joden werden onderworpen aan de 
sharia, verloren alle politieke macht, maar ze konden nog steeds Jood blijven. Als dhimmis 
moesten ze een jaarlijkse belasting jizya genaamd betalen, de helft van hun inkomen. 

Uit de sharia: 

0110 KAF IR ONDERDANEN VAN DE ISLAMITISCHE STAAT. 

0111 Een formeel contract ( dhimma ) is gemaakt met christenen en joden, maar niet 
■mormonen' 1. Ze worden dan dhimmi. 

ol 1.3 De dhimmis moeten de regels van de islam te volgen. De jizya betalen, de 
hoofdelijke dhimmi taks. 

Als de dhimmis deze dingen doen, dan worden ze beschermd door de staat. Ze mogen 
hun godsdienst beoefenen, behouden hun eigen rechtbanken en wetten. 

Hier zijn de volledige Sharia dhimmi regels uit een verdrag met christenen in het jaar 637 
onder de tweede kalief. De regels zijn vergelijkbaar voor Joden en anderen. 

Het verdrag van Omar 

Wij zullen in onze steden of in hun buurt geen nieuwe kloosters, kerken, 
vrouwenkloosters, of cellen van monniken bouwen, noch zullen wij, bij dag of bij 
nacht, deze van hen die in puin vallen of zijn gelegen in de wijken van de moslims 
herstellen. 

Wij zullen onze deuren wijd open houden voor voorbijgangers en reizigers. Wij 
zullen gedurende drie dagen kost en inwoning geven aan alle moslims die ons pad 
kruisen. 

Wij zullen geen onderdak geven in onze kerken of in onze woningen aan een spion, 
noch hem verbergen voor de moslims. 

Wij zullen onze godsdienst niet openbaar manifesteren noch iemand trachten er 
naar te bekeren. 

Wij zullen niet beletten dat een van onze verwanten in de islam stapt als zij het 
wensen. 

We zullen respect tonen voor de moslims, en wij zullen opstaan uit onze stoelen als 
ze willen zitten. 

We zullen niet trachten op de moslims te lijken door het nabootsen van een van hun 
kledingstukken. 

Wij zullen niet op zadels klimmen, noch zullen wij zwaarden omgorden noch enige 
vorm van wapens dragen, noch ze op onze persoon dragen. 
Wij zullen geen Arabische inscripties graveren op onze zegels. 
We zullen geen gegiste dranken ( alcohol ) verkopen. 

We zullen het voorste deel ons hoofd scheren ( een korte lok op het voorhoofd 
houden als teken van vernedering). 31 Wij zullen ons altijd kleden op dezelfde manier waar we ook zijn, en wij zullen de 
Zunnar rond onze tailles binden. (Christenen en joden moesten speciale kleding te 
dragen.) 

We zullen onze kruizen of onze boeken niet ten toon stellen in de straten of markten 
van de moslims. 

Wij zullen klepels in onze kerken alleen heel zacht gebruiken. 

We zullen onze stem niet verheffen wanneer we onze doden volgen. 

Wij zullen geen slaven nemen die werden toegewezen aan de moslims. 

Wij zullen geen huizen bouwen die hoger zijn dan de huizen van de moslims. 

Wie met opzet een moslim slaat zal de bescherming van dit pact verliezen. 2 

Bovendien kon de dhimmi niet getuigen voor een sharia-rechtbank en daarom had hij 
geen recht op juridische bijstand in een geschil met een moslim. Een dhimmi kon 
Mohammed niet bekritiseren noch met een moslim spreken over het christendom. 

Een decreet van kalief al-Moetawakkil, die regeerde van 846 tot 861 was een actualisering 
van de regels van deze tekst en werkte als een precedent voor veel anti-joodse en anti- 
christelijke verordeningen. 3 

Zo was er ook op andere wijze een ongelijke behandeling tussen dhimmi's en moslims: 
Binnen de sjiitische islam kon het gebeuren dat, wanneer een dhimmi ook maar één 
moslim onder de erfgenamen heeft, de hele erfenis naar de moslim ging. 4 

In de islamitische rechtsscholen, met uitzondering van de hanafitische, is de maximum 
straf voor de moord op een dhimmi het betalen van bloedgeld; doodstraf was niet mogelijk. 
In andere rechtsscholen werd de waarde van het leven van een dhimmi op de helft van het 
leven van een moslim gesteld. In de shafi'itische school werden joden en christenen op 
1/3° van een moslim getaxeerd en aanhangers van Zarathustra (Zoroaster) op 1/15°. 

Godslastering door zowel moslims als dhimmis wordt onder de sharia zwaar gestraft. De 
definitie van godslastering omvat de belediging van heilige teksten van moslims, het 
ontkennen van Mohammed als profeet en het maken van niet-respectvolle opmerkingen 
over de islam. Sommige geleerden schreven de doodstraf voor godslastering voor. 
Juristen van de sjiitische school schreven soms geselen voor; de doodstraf was daar 
alleen voor hen die zich herhaaldelijk aan godslastering schuldig maakten. 5 

Veel dhimmis werden op beschuldiging van belediging van de islam ter dood gebracht. 6 
Hoewel sommigen van hen vrijwillig de religieuze martelaarsdood kozen, waren de 
meesten het slachtoffer van persoonlijke veten of politieke meningsverschillen. De angst 
voor het beschuldigd worden van belediging van de islam was een van de grootste 
factoren bij het aannemen van een nederige houding tegenover moslims. 7 

De sharia en de dhimmi verklaren hoe de christelijke naties zoals Turkije, Egypte, Noord- 
Afrika, Libanon, Syrië, Irak, en Ethiopië islamitisch werden. De heilige oorlog (Jihad) gaf 
moslims de politieke controle en vestigde de shariawetgeving. Vervolgens werden alle 
christenen dhimmis. Eeuwenlange djizjabelasting en derde klasse-status noopten hen om 
zich te bekeren. Het was de sharia en de dhimmi-status die het christendom in islamitische 
landen vernietigde. 

Westerse beschaving kan niet overleven onder de sharia. 8 Nochtans is het invoeren van 
de sharia het streven van de hele islamitische clerus die actief is in Europa en Noord- 
Amerika ondanks het veelvuldig en intensief gebruik van takiyya, de orthodox islamitische 
heilige leugen, om ongelovige kafirs te misleiden. Zij verwerpen de scheiding tussen kerk 
en staat omdat zij de jizya willen opleggen aan al de niet-moslims of de ongelovige kafirs, 32 heel overeenkomstig de islamitische doctrine: 

Koran 9:29 Bestrijdt hen die niet geloven in Allah... en die zich niet voegen naar de 
wezenlijke godsdienst (de islam) onder diegenen aan wie de schrift gegeven is (bvb. 
Joden en Christenen) tot dat ze uit de hand de schatting (jizya) opbrengen in 

onderdanigheid. 9 

Vooral dat laatste woord spreekt boekdelen. Dhimmis zijn in de eerste plaats onderworpen 
onderdanen. Bat Ye'or definieert dhimmitude als "de totaliteit van de karakteristieken op 
lange termijn ontwikkeld door gemeenschappen die zich in hun eigen thuisland 
conformeren aan de wetten en de ideologie geïmporteerd door de jihad." 10 

Spijts de naïeve verontschuldigingen en leugenachtige uitvluchten ononderbroken en 
hersenspoelend geformuleerd door de politiek correcte massamedia, 
pseudowetenschappelijke apologeten en corrupte islamofielen kan dit beschouwd worden 
als het uiteindelijke doel van de jihad: het opleggen van belastingen aan niet-moslims. Een 
parallel met de bedoelingen van de nomenclatuur van de EU is helemaal niet toevallig. 

De imperialistische ideologie van het islamitisch totalitarisme 11 is roofzuchtig en parasitair 
van aard in navolging van de instructies nagelaten door de stichter die in feite de leider 
was van een roversbende en uitgroeide tot een krijgsheer aan het hoofd van een 
islamitische bezettingsmacht in niet-moslim territorium dat systematisch leeg werd 

geplunderd 12 door de moslim-legers gedreven door het fanatisme van een als religie 
vermomde ideologie. 13 Nutteloos te vermelden dat een open en eerlijk gesprek met 
moslims hierover onmogelijk is en bij een confrontatie met islamitische geestelijken bijna 
zeker zal uitmonden in de beledigende beschuldiging dat diegene die hen tegenspreekt 
racist zou zijn en dat eender welke vertaling geheel conform het Arabisch taalimperialisme 
waardeloos zou zijn. Het Arabisch de moedertaal van de islam, de taal van de Koran en 
Mohammed, heeft geen woord voor "geweten". 14 

1 De bepalingen zijn te vinden in het veertiende-eeuwse shariahandboek 'Umdat as-Salik wa 'Uddat 
an-Nasik. Reliance of the Travelier and Tools of the Worshipper, Engelse vertaling door Nuh Ha Mim 
Keiler, 1991, is geschreven in de 14° eeuw, Mormonen zijn een latere interpolatie. 

2 Al-Turtushi, Siraj Al-Muluk, p. 229-30 

3 Urbain Vermeulen, Islam en Christendom, Het onmogelijke gesprek?, Davidsfonds, Leuven, 1999 

4 Bernard Lewis, The Jews of Islam, pp. 26-27, Princeton University Press, Princeton. ISBN 0-691- 
00807-8 

5 Ibidem pag. 39 

6 Norman Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pag 103, Jewish Publication 
Society of America, Philadelphia. ISBN 1-82760-198-1, 1979 

7 Bernard Lewis, The Jews of Islam, pag. 7 

8 Bat Ye'or, Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Collide, Fairleigh Dickinson University 
Press/Associated University Presses, Madison/Teaneck, NJ. ISBN 0-8386-3943-7, 2002 

9 Mark Durie, The Third Choice, pag. 123, Deror Books, ISBN 978-119268-0000-4, 2010 

10 Bat Ye'or, The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude, 1996, pag. 223. 

11 Andrew G. Botsom, Sharia versus Freedom, Prometheus Books, ISBN 978-1-61614-667-2, 2012 

12 Paul Fregosi, Jihad, Prometheus Books, ISBN 1-5757392-247-1, 1998 

13 Peter Bontenius, Vrucht van de boom, pp 33-34, Uitgeverij Bontenius, ISBN 978-90-817003-1-3, 
2011 

14 C. "H" Martel, Satans Trinity, Mine publications Kindie edition 33 Slavernij Hoofd stuk9 

De huidige versie van de handleiding voor islamitische wetgeving ook shaha genoemd, 
"Het vertrouwen van de reiziger" (sic!), bevat een overblijfsel van de zeer uitgebreide 
islamitische leer over slavernij. Sectie k 32,0 van de sharia, over de vrijlating, is echter 
zonder vertaling gebleven. In plaats daarvan is er een redactioneel excuus over slavernij 
waarbij de islam stelt de slavernij 'zo snel mogelijk' te zullen afschaffen. Dit is puur heilig 
bedrog, ingevolge het Arabisch taalimperialisme ook 'takiyya' genoemd. 
Van alle ideologieën is de islam de meest krachtige onderdrukker. De islam is gebouwd op 
slavernij. Dit werd voordien al meermaals , en veelvoudig op het trefwoord slavernij onder 
de aandacht gebracht zoals onder de titel " de islam is een ideologie van slavenhouders ". 

MOHAMMED EN DE SLAVERNIJ 

De term slaaf is in de islam een positief begrip. Mohammed verwees naar zichzelf en de 
moslims als de 'slaven van Allah'. De tweede bekeerling Mohammed was een slaaf. 

Mohammed zelfwas betrokken bij elk aspect van de slavernij. Hij had niet- gelovige 
mannen gedood, zodat hun vrouwen en kinderen konden buit gemaakt worden als slaven 
(1). Hij gaf slaven weg als geschenk (2). Hij bezat vele slaven, waaronder sommigen zwart 
van huidskleur (3). Hij gaf slaven door aan zijn metgezellen met seks als doel voor 
mannen die zijn voornaamste medestanders waren (4). Hij was getuige terwijl anderen 
slaven sloegen (5). Hij deelde het genot van gedwongen seks met slavinnen na de 
verovering (6). 

Hij nam slaven gevangen en dreef er groothandel in om geld voor jihad d.w.z. heilige 
oorlog in te zamelen (7). Een van zijn favoriete seksuele partners was een slavin, die hem 
een zoon baarde (8). Hij kreeg slaven als geschenk van andere heersers (9). De kansel 
waarop hij preekte was gemaakt door een slaaf (10) . Hij at eten bereid door slaven (11). 
Hij werd medisch behandeld door een slaaf (12). Hij had een slaaf als kleermaker (13). Hij 
verklaarde dat de gebeden van een slaaf die van zijn meester wegliep niet zouden 
verhoord worden (14). En hij keurde het goed dat een eigenaar seks had met zijn slaven 
(15). 

ISLAM EN SLAVERNIJ 

De islam maakte tientallen miljoenen Afrikanen (16), meer dan een miljoen Europeanen 
(17), ontelbare hindoes en boeddhisten, en in feite iedereen die zich op het pad van de 
jihad bevond tot slaaf. De islam heeft meer mensen tot slaaf gemaakt dan welke andere 
cultuur ook. 

De islam is overigens verantwoordelijk voor de langst durende en meest massale maar 
toch verzwegen genocide in de geschiedenis ooit: die op zwarte Afrikanen (18) waarop in 
Oost en boven-equatoriaal Afrika slavenjacht (19) gemaakt werd door Arabische moslims 
(20). Deze geheim gehouden genocide door middel van foltering en castratie (21) duurde 
minstens tot begin vorige eeuw zoals Hayrettin Effendi de laatste eunuch van de laatste 
sultan getuigde. 

Moslims erkennen en excuseren zich niet voor hun geschiedenis van slavenjacht op alle 
rassen en religies. Een weinig bekend feit is dat de hoogst geprijsde prijs slaaf in Mekka 
altijd een blanke vrouw was. (22). De overlevering (Sunna) is dat Mohammed's favoriete 
seksslavin een blanke christelijke vrouw was. 

De islam praktiseert nog steeds slavernij in Afrika. Het gebeurt in Saoedi-Arabië, 34 Mauritanië, Soedan en andere islamitische gebieden die zich in de nabijheid van Kafirs 
(ongelovigen of niet-moslims) bevinden. 

Historisch gezien waren het de politieke acties van de christenen die de slavernij 
theoretisch beëindigden (23). Maar men moet zich eens goed voorstellen wat voorafgaat 
al 1400 jaar oplevert als resultaat in combinatie met de tekst van de 'heilige' koran het 
zogenaamde woord van God dat Mohammed gelijkstelt met een na te streven rolmodel 
(24), en tegelijk oproept om niet-moslims te doden (25). 

Van het ene ogenblik op het andere kan élke moslim en élke moslima, geheel conform en 
overeenkomstig de algemene onbetwiste en gezaghebbende islamitische ideologie en dito 
religieuze doctrine, zich ontpoppen van een schijnbaar vreedzame takiyya-plegende homo 
sapiens, tot een genadeloze moordmachine met een goddelijke 'licentie om te doden'. 
Iemand die hieraan nu nog zou twijfelen is gelet op de dagdagelijkse gebeurtenissen sinds 
de aanslagen in New- York, London en Madrid ofwel krankzinnig ofwel zelf een schizofrene 
misdadiger die geilt op fascistisch machtsmisbruik, structureel islamofiel geweld en 
mohammedaans bloedvergieten. 

I t.e.m. 7: A. Guillaume, "The life of Muhammad" London, Oxford University press 1982, 
pagina's 466,499,51 6,593,295,496,466. 

8 en 9 William Muir: "The life of Muhammad" AMS Press 1975 pagina 425 
10 Bukhari, Hadith volume 1 boek 8 nummer 440 

II Bukhari, Hadith volume 3 boek 34 nummer 295 

12 Bukhari, Hadith volume 3 boek 36 nummer 481 

13 Bukhari, Hadith volume 7 boek 65 nummer 344 

14 Muslim, Hadith boek 001 nummer 0131 

15 Muslim, Hadith boek 008 nummer 3383 

16 Tidiane N'Diaye "Le genocide voilé" éditions Gallimard, 2008 

17 Giles Milton "White gold" Hodder & Stoughton 2004 

18 Jaques Heers, "Les négriers en terres d'islam" Editions. Perrin 2003 

19 Olivier Pétré-Grenouillau "Les traites négrières" éditions Gallimard 2004 
21 Tidiane N'Diaye "Le genocide voilé" pagina 236 éditions Gallimard 2008 

21 Tidiane N'Diaye ibidem pagina 202 

22 R.C. Davis "Esclaves Chrétiens, maïtres Musulmans", Editions Jaqueline Chambon 
2006 

23 Bernard Lewis, "Race & Slavery in the Middele East" Oxford University press 1990, 
pagina 79. 

24 Koran 33:21 en 53:2 

25 Koran 2:181; 4:89 en 4,91. 35 Vrijheid van gedachten 

Hoofdstuk 10 

De islam en de vrijheid van mening en ideeën in het islamitisch Recht (de 
zogenaamde Sharia). 

BEWERING: "De islam is een tolerante religie." 

DE SHARIA: Afvalligheid betekent de islam te verlaten; voor een moslim is de islam 
te verlaten een halsmisdaad, strafbaar met de dood. 

080 afval van ISLAM 

081 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, 
vrijwillig afvallig wordt van de islam, verdient hij te worden gedood. 

In de islam wordt de optie van het doden van een afvallige, iemand die de islam verlaat, 
nauwkeurig beschreven in de Hadith en de vroege geschiedenis van de islam na de dood 
van Mohammed. 

Toen Mohammed stierf, wilden hele stammen de islam verlaten. De eerste oorlogen 
uitgevochten door de islam waren tegen deze afvalligen, en duizenden werden gedood. 

[ Bukhari 2,23,483 ] Na de dood van Mohammed, werd Abu Bakr de kalief, en hij 
verklaarde de oorlog tegen een groep Arabieren die naar het heidendom waren 
teruggekeerd. 

[ Bukhari 9,83,17 ] Mohammed: "Een moslim die heeft toegegeven dat er geen god is 
dan Allah en dat ik Zijn profeet ben, mag niet worden gedood, behalve voor drie 
redenen: als straf voor moord, overspel, of voor afvalligheid." 

Geen straf is te groot voor de afvallige. 

[ Bukhari 8,82,797 ] Sommige mensen kwamen naar Medina en werd moslims. Ze 
werden ziek, dus Mohammed stuurde ze naar de plaats waar de kamelen waren 
afgeschermd en vertelde hen om kameel-urine en hun melk te drinken als remedie. 
Zij volgden zijn advies, maar wanneer ze herstelden, doodden zij de herder die de 
kamelen bewaakten en stalen de kudde. 

In de ochtend, hoorde Mohammed wat de mannen hadden gedaan en gaf opdracht 
hen gevangen te nemen. Voor de middag, werden de mannen gevangen genomen 
en vóór Mohammed gebracht. Hij beval dat hun handen en voeten worden afgekapt 
en hun ogen uitgestoken met hete poken. Zij werden vervolgens op scherpe rotsen 
gegooid, hun smeekbedes voor water genegeerd en ze stierven van de dorst. 

Abu zei: "Het waren dieven en moordenaars die de islam verlieten en waren 
teruggekeerd naar het heidendom, aldus Allah en Mohammed aanvallend." 

Dood de afvallig e. 

[ Bukhari 9,89,271 ] Een Jood accepteerde de Islam, maar keerde vervolgens weer 
terug op zijn oorspronkelijke geloof. Moeadh zag de man met Aboe Moesa en zei: 
"Wat heeft deze man gedaan ? 

Abu Musa antwoordde: "Hij accepteerde de islam, maar keerde dan weer terug naar 
het jodendom. "Moeadh zei toen: ' Het is het oordeel van Allah en Mohammed dat hij 
ter dood moet gebracht worden en ik ben niet van plan om te gaan zitten, tenzij je 
hem vermoord." 

Het idee van de vrijheid van godsdienst en het denken is onmogelijk in de islam. 36 Onderwerping is de belangrijkste idee en de ideale burger is een slaaf van Allah. Alle 
gedachten moeten aan de koran en de soenna - shariawetgeving onderworpen zijn. 

Kunst 

Er is geen limiet aan de omvang en gedetailleerdheid van de sharia. Alle publieke uitingen 
van ideeën en kunst moeten aan verbodsbepalingen van de sharia onderworpen worden. 

R40.0 muziek, zang en dans - muziekinstrumenten 

r40.1 Muziekinstrumenten zijn om weg te doen. 

• Fluiten, snaarinstrumenten en dergelijke worden veroordeeld 

• Degenen die naar zangers luisteren zullen hun oren gevuld met lood 
op de dag des Oordeels. 

• Liedjes scheppen hypocrisie. 

r40.2 Het is onwettig om muziekinstrumenten te gebruiken of te luisteren naar de 
mandoline, luit, symbaal en fluit. Het is toegestaan om de tamboerijn spelen op 
bruiloften, besnijdenissen, en een andere keer, ook al heeft het klokken op de 
zijkanten. De trom slaan is onwettig. 

w5o.O Het verbod op beeltenis van bewegend leven. 

w50.1 Men moet zich realiseren dat het verbod om afbeeldingen te maken zeer 
ernstig is. 

[ Bukhari 7,72,843 ] Mohammed werd depressief op een dag nadat Gabriel's 
beloofde bezoek werd uitgesteld. Toen Gabriel eindelijk kwam, kloeg Mohammed 
over de vertraging. Gabriël zei tegen hem: "Engelen zullen nooit een huis 
binnengaan dat een hond of een afbeelding bevat." 

Het nabootsen van de creatieve daad van Allah. 

w50.2 Afbeeldingen imiteren de creatieve daad van Allah. 

[ Bukhari 4,54,447 ] Een keer creëerde (Aisha) een gevuld kussen voor Mohammed 
en versierde het met de afbeelding van dieren. 

Hij kwam op een dag binnen met een aantal andere mensen, en ik zag een blik van 
opwinding op zijn gezicht. 

Ik vroeg: "Wat is er mis ? "Hij antwoordde:" Wat komt dat kussen hier doen?" Ik 
antwoordde : "Ik heb dat voor u gemaakt, zodat u er op zou kunnen liggen. "Hij zei: 
"Weet gij niet, dat de engelen een huis met afbeeldingen erin niet zullen betreden en 
dat de persoon die dergelijke afbeeldingen maakt zal worden gestraft op de Dag des 
Oordeels totdat hij leven geeft aan wat hij heeft gemaakt?" 

p44.0 AFBEELDINGEN MAKEN 

p44.1 Zij die afbeeldingen maken zullen branden in de hel. 

[Bukhari 8,73,130] Er was eens een gordijn met afbeeldingen van dieren er op in 
mijn (Aisha 's) huis. Toen Mohammed dit zag, werd zijn gezicht vertrokken door 
woede. Hij scheurde het aan stukken en zei: "Mensen die dergelijke afbeeldingen 
schilderen zullen de meest verschrikkelijke straf van de hel ontvangen op de Dag 
des Oordeels." 37 LITERATUUR Alle literatuur moet beantwoorden aan de eisen van de sharia. Degenen die de islam 
beledigen mogen worden vermoord, omdat Mohammed verschillende kunstenaars 
vermoord had. Salman Rushdie heeft onder een doodsbedreiging geleefd voor het 
schrijven van een roman, 'De Duivelsverzen'. 

Er waren wereldwijd rellen en moorden toen de Deense Mohammed-cartoons werden 
gepubliceerd. Theo Van Gogh een cineast, werd vermoord voor de "godslastering" tegen 
de islam. 

Mohammed doodde herhaaldelijk kunstenaars en intellectuelen zoals Kab, een dichter, die 
een kritisch gedicht op de islam schreef. Let op het gebruik van bedrog! 

[ Bukhari 5,59,369 ] Allah's Apostel zei: "Wie is bereid om Kab te doden die gekwetst 
Allah en Zijn boodschapper heeft? " 

Daarop stond Maslama recht om op te zeggen: "O Allah 's Apostel ! Wil je dat ik hem 
dood ? " 

De Profeet zei: "Ja." 

Maslama zei: " Sta mij dan toe een valsheid te zeggen om Kab te misleiden." 
De profeet zei: "Je mag het zeggen." 

Toen ging Maslama naar Kab en zei: "Mohammed eist geld van ons en ik moet geld 
lenen." 

Daarop zei Kab: "Bij Allah, je zou moe van hem worden! " 

Maslama zei: "Nu we hem gevolgd hebben, willen we hem niet verlaten. Nu willen wij 
datje ons een kameelvracht voedsel leent." 

Kab zei: "Ja, ik zal u het eten geven, maar je moet iets als waarborg geven aan mij." 
Ze gaven hun wapens als waarborg aan hem en beloofden die avond terug te keren. 
Zo kwam Maslama terug met twee mannen en zei tegen hen: "Als Kab komt, zal ik 
zijn haar aanraken en ruiken, en als je ziet dat ik zijn hoofd in handen krijg, dood 
hem." 

Kab kwam naar hen gewikkeld in zijn kleren ruikend naar parfum. 
Maslama zei: "Ik heb nog nooit een betere geur dan deze geroken. Zult u mij 
toestaan om je hoofd te ruiken? " Kab zei: "Ja." 

Wanneer Maslama een sterke greep kreeg over hem, zei hij tegen zijn metgezel : 
"Reik naar hem! " Zo hebben ze hem vermoord en gingen naar de Profeet en 
vertelden hem. Abu Rafi werd gedood na Kab Bin Al-Ashraf. 

Ishaq819 Mohammed had zijn commandanten gezegd om alleen degenen die 
weerstand boden te doden, anderzijds mochten ze het niemand lastig maken, 
behalve degenen die tegen Mohammed had gesproken. Vervolgens gaf hij opdracht 
om al diegenen die zich in Mekka tegen de islam hadden verzet te doden. De lijst 
van degenen die moesten worden gedood was: 

• Een van de secretarissen van Mohammed. Hij had gezegd dat 
Mohammed hem soms een betere formulering liet toevoegen toen 
hij de koranische openbaringen van Mohammed aan het opnemen 
was, en dit veroorzaakte dat de secretaris zijn geloof verloor. 

• Twee meisjes die satires hadden gezongen tegen Mohammed. 

• Een moslim tollenaar die een afvallige (verliet Islam) was geworden. 

• Een man die Mohammed had beledigd. 

• Alle kunstenaars en politici die zich tegen hem hadden verzet. 38 Sharia Financiën Hoofdstuk 11 

Islamitische geleerden beweren: "Sharia financiering is heilig financieren, en alle 
religieuze en morele mensen moeten investeren in de Sharia financiële instrumenten. Het 
geld wordt niet geïnvesteerd in alcohol, tabak, gokken, varkensvlees, kunst of andere 
onzuivere bedrijven." 

Of er ook zo een islamitisch verbod zou gelden voor de in Afghanistan massaal gekweekte 
en nadien onder meer in de vorm van heroïne geëxporteerde opiumderivaten, en de in het 
Afrikaanse Somalië en op het Arabische schiereiland in Jemen massaal gekauwde 
hallucinogeen "Quat", is niet bekend maar erg onwaarschijnlijk. 

In 632 na Christus stond de chemie immers nog niet zo ver als nu, en de islam heeft het 
absolute nulpunt bijgedragen tot deze wetenschap. Het woord van Allah blijkt volgens de 
islamitische clerus bovendien alles omvattend en definitief. Er mag en er kan niets uit 
verwijderd worden en ook niet aan toe gevoegd worden. (Ik heb deze zin toegevoegd 
opdat de lezer ten volle zou beseffen met wat voor soort extremistische fanatici men hier 
te maken heeft.) "Abd Allah ibn 'Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn 'Abd Manaf al-Koeraisji" 
(afgekort Mohammed) heeft het zo, alleszins niet via een schotelantenne op zijn kameel 
of dromedaris, ontvangen van zijn monotheïstische godheid die zich niet kan vergissen. 
Gelove wie geloven kan, maar ik alleszins niet en hoop van U hetzelfde. Terug naar het 
thematische onderwerp. 

Vandaag is er een toenemende vraag van moslims om hun eigen financiële systeem en de 
sharia eerbiedigende financiële producten ter beschikking te hebben. Sharia financiën 
maakt gebruik van een ommetje zogezegd om geen rente te betalen, die illegaal is in de 
islam. Het blijkt echter dat de sharia financiering in feite méér aanrekent voor het gebruik 
van geld, maar dit wordt geen interest genoemd. Men spreekt in termen van een huurkost 
(leasing). De echte reden is minder prozaïsch. 

de sharia: Sharia financiën moet een deel van haar winst in de zakat investeren, de 
islamitische liefdadigheid. 

De zakat moet worden gebruikt voor het volgende: 

Koran 9:60 Liefdadigheid [de zakat] mag alleen worden gegeven aan de armen en 
behoeftigen, aan degenen die zakat verzamelt, aan degenen wiens harten gewonnen 
zijn tot de islam, voor losgeld, voor debiteuren, in de strijd van de zaak van Allah 
[jihad], en voor de reiziger. Dit is een wet van Allah, en Allah is wetend en wijs. 

Sharia wijdt pagina's aan de zakat. Ze moet betaald worden aan: Arme en behoeftige 
moslims, maar niet aan kafirs. Degenen die de zakat inzamelen. Nieuwe bekeerlingen tot 
de Islam (om ze te versterken in de islam). Losgeld voor gevangenen en slaven. Aan 
diegenen die vechten voor de zaak van Allah. Jihadreizigers. 

ZIJ DIE VECHTEN VOOR ALLAH 

h8.17 De categorie strijdend voor de zaak van Allah, betekent dat mensen die zich 
bezighouden met de islamitische oorlog, maar die geen deel uitmaken van een 
regulier leger waar men een salaris ontvangt. Deze jihadisten moeten worden 
betaald voor wapens, kleding, maaltijden en reiskosten en alle andere onkosten. 
Ook hun families moeten worden betaald. Hierdoor komt het dat islamitische 
stadsguerilla en jihad-expedities financieel moeiteloos kunnen worden gefinancierd. 
h8.24 Het is niet toegestaan om zakat te geven aan een Kafir. 39 Wanneer we deelnemen aan de sharia financiën, ondersteunen wij: Liefdadigheid alleen 
voor moslims met uitsluiting van Kafirs. Versterking van islamitische bekeerlingen. 
Mohammedaanse bureaucraten én jihadisten in Syrië, Soedan, Kenia, West-Papoea, 
Nigeria, en de Centraal-Afrikaanse republiek! 

A1 Qaeda en andere jihadisten. 

Dit geldt ook voor het geld geschonken aan de families van 'zelfmoordterroristen' of 
andere jihadisten die gedood worden. 

Het geven van zakat-geld voor jihad is geen theorie. We zagen de praktische gevolgen 
van de zakat met de "Holy Land Foundation" en andere islamitische 
liefdadigheidsinstellingen in de VS. In 2007 vervolgde het FBI in Dallas (Texas) met 
succes de "Holy Land Foundation" voor de financiering van jihad (terrorisme). 

Wanneer we deelnemen aan de sharia financiën, of enig ander aspect van de Sharia, zijn 
we ethisch een deel van de rest: 

• Misbruik en onderdrukking van vrouwen 

• Doden van afvalligen 

• Moord op kunstenaars en schrijvers 

• De ethische misdaad van onboetvaardige slavernij 

• Derde klasse politiek burgerschap voor en discriminatie van niet-moslims 

• De moord op 270 miljoen mensen in de Tranen van de Jihad GEMAK EN NOODZAAK 

Sharia heeft twee principes die "gemak" en "noodzaak" ( zie het hoofdstuk "Eisen) kunnen 
worden genoemd. Fundamenteel, betekent gemak en noodzaak dat als een moslim 
tussen Kafirs leeft, de moslim zaken kan doen op de manier van de Kafir. 

w43.0 OMGAAN MET INTEREST IN VIJANDELIJKE LANDEN 

w43.1 moslims mogen rente betalen als ze in "dar al harb", het land van de oorlog 
(tegen de Kafirs) woonachtig zijn, wat betekent dat de sharia de wet van het land 
niet is. 

Vandaar dat moslims volgens de sharia interest kunnen betalen en ontvangen in Amerika 
en Europa. 

Dus waarom willen moslims sharia financiering? Eenvoudig. Het principe van 
onderwerping komt in het spel. Kafirs moeten zich onderwerpen aan de sharia in alle 
aangelegenheden, waaronder het bankwezen. Ook heilige liefde en heilige haat ( zie 
hoofdstuk De Kafir), betekent dat ons Kafir financiële systeem moet vernietigd worden. 

Merk op dat volgens de sharia, Amerika en Europa "vijandig land" is, "het land van de 
oorlog" alias Jihad. 40 EISEN Hoofdstuk 12 

Moslim-leiders eisen: 

"Om onze godsdienst uit te oefenen, moet u aan ons op school tijd voor gebed 
geven, tijd voor gebed op de werkplek, aparte werkplekken en kamers in scholen 
gereserveerd voor gebed, speciale voeding (halal), vrije dagen voor islamitische 
feestdagen; hoofddoeken op het werk en op school en het volledige lichaam 
bedekkende boerka's toelaten op sportactiviteiten en ook apartheid in openbare 
zwembaden opleggen. 

Kafirs mogen nooit kritiek uiten op eender welk aspect van de islam, zoals 
polygamie, heilige oorlog of het slaan van vrouwen. Kafirs moeten 
welzijnsondersteuning voor onze vele vrouwen leveren, een speciale behandeling 
geven aan moslimvrouwen in hospitalen, en zo verder en zo meer". 

DE SHARIA 

De sharia ontvouwt het hele proces en de strategie van de immigratie in de natie van 
Kafirs en het plan om deze maatschappij te islamiseren. Wil u de toekomst van de islam 
zien in Europa, lees dan de Sira (biografie van Mohammed) van 1400 jaar geleden. 

Wanneer de eerste moslims aankomen, aanvaarden ze hun nieuwe thuis. Hun eerste stap 
is om aan te kondigen dat de islam een broederreligie van het christendom en van het 
jodendom is. Dialogen en "bruggenbouw"-sessies worden gehouden voor de media en de 
Kafir gemeenschap. Zij beweren ook dat de westerse beschaving eigenlijk gebaseerd is 
op de "gouden eeuw" van de islam. 

Nadat deze beweringen geformuleerd en geaccepteerd zijn, komen de eisen voor 
veranderingen in de Kafir natie. Degenen die deze veranderingen weerstaan worden 
dwepers genoemd, islamofoben en racisten, hoewel er nooit duidelijk wordt gemaakt 
waarom verzet tegen de politieke islam iets te maken heeft met een ras. 

DE KAFIR LEIDERS 

Kafir leiders weten niets over de islam en de shariawetgeving. Zij hebben allemaal 
vriendelijke moslims ontmoet, zodat ze denken dat de islam goed moet zijn en de 
onruststokers extremisten moeten zijn. 

Kafir leiders weten niets over dualistische ethiek of politieke onderwerping. De 
belangrijkste motivatie van Kafir leiders is aardig te zijn en de rol van tolerante gastheer te 
spelen voor deze nieuwe gasten. Een tweede motivatie is niets te zeggen ofte doen dat 
ervoor zou zorgen dat ze als onverdraagzaam zouden worden geëtiketteerd. 

Het meesterplan van de nomenclatuur van de Kaffers (Kafirs/Kufars) is dat als ze aardig 
zijn, moslims zullen zien hoe goed ze wel zijn, en de islam zullen hervormen. Maar, als je 
doel is om de sharia te implementeren en het proces van het toepassen van de sharia 
zonder onderbreking gedurende 1400 jaar heeft gewerkt, waarom iets hervormen wat niet 
kapot lijkt te gaan? 

Sharia kan niet worden hervormd. Het is Allah's wet, en het is perfect, universeel, 
compleet én perfect. 

HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT 

De emotionele motivatie achter de eisen van de islam is "heilige haat", al Walaa wa al 
Baraa (zie hoofdstuk7): haat de Kafirs, hun cultuur en politiek. Daarom moet iedereen die 41 van Allah houdt haten wat Allah haat, en dan ook een afkeer hebben van onze wetten en 
grondwetten. Daarom moet de islam voortdurend eisen stellen die Kafirs onderwerpen aan 
de sharia. 

VRIJHEID VAN GODSDIENST 

De islam is een religie en moslims beschikken over de vrijheid van godsdienst onder de 
meeste Europese grondwetten en het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. 
Een van de religieuze eisen van de islam ontkennen is ongrondwettelijk, dus moeten we 
doen wat ze vragen, als het religieus is, zou men geneigd zijn te denken. 

Maar elke "religieuze" vraag van de islam heeft een politieke bestanddeel. Hier hebben we 
speciale geschenken van Allah aan Mohammed: 

[ Bukhari 1,7,331 ] Mohammed: ik heb vijf dingen gekregen die niet werden gegeven 
aan iemand anders voor mij: 

1 Allah heeft mij zegevierend gemaakt door ontzag, door Zijn angstaanjagendheid 
jegens mijn vijanden over een tijdsduur van een maand. 

2 De aarde is gemaakt voor mij en mijn volgelingen, een plaats voor gebed en een 
plek om rituelen uit te voeren, daarom kan ieder van mijn volgelingen bidden waar 
de tijd van een gebed verschuldigd is. 

3 De oorlogsbuit is wettig voor mij hoewel ze niet toegestaan was voor iemand 
anders voor mij. 

4 Ik heb het recht van voorspraak op de Dag der Opstanding. 

5 Elke profeet werd gebruikelijk gezonden naar zijn eigen land, maar ik ben 
gestuurd naar de hele mensheid. 

De rol van het islamitische gebed is een politieke eis, samen met de jihad en de sharia. De 
islam eist dat de staat elke van haar behoeften voldoet. Deze eis is de eis naar politieke 
onderwerping en overgave door Kafir overheden. 

Kafirs moet het verschil leren tussen religie en politiek. De jihad aanslag op het World 
Trade Center was een politieke daad met een religieuze motivatie. 
De onschuldige slachtoffers in de torens die naar hun dood sprongen in plaats van levend 
verbrand te worden namen niet deel aan een religieuze ceremonie. 

Wanneer moslims de openbare weg opvorderen om te bidden, kan het gebed religieus 
zijn, maar de overname van de straat is puur politiek. 

De eis naar de sharia in alle vormen, met inbegrip van islamitische gebed op school 
bijvoorbeeld, vraagt ons om politieke actie, om richtlijnen en bevelen aan schoolbesturen, 
om belastinggeld te besteden aan vergaderingen, enz. 

De handeling van islamitisch gebed mag dan wel een religieuze motivering hebben maar 
het vereist wel een politieke actie en de steun van de overheden om te gebeuren. 
Islamitisch gebed heeft een religieuze motivatie en een politiek resultaat. Het is een eis 
voor onderwerping van het het politieke lichaam aan een ideologie die fundamenteel in 
strijd is met de Europese en Amerikaanse wet, cultuur en traditie. 
We moeten reageren op alle politieke eisen van de islam met een politieke reactie. 

VERLICHTING VAN DE LAST EN NOODZAAK 

Kafirs hoeven niet aan de eisen van de islam tegemoet te komen. De sharia heeft twee 
principes die begeleiding bieden in de situatie waar moslims hun zuivere islam onder de 
sharia niet kunnen uitoefenen. De technische naam is 'tayseer', wat "iemands last 
verlichten" of " het iemand gemakkelijk maken" betekent. 42 Koran 04:28 Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen. 

Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en de sharia niet van kracht is, wordt de last van 
een moslim verlicht. Zij zijn verplicht om te bidden en geen varkensvlees aan te raken bij 
voorbeeld, maar als de omstandigheden moeilijk zijn, dan worden de eisen verlicht. 

Dit leidt tot het concept van 'darura', noodzaak. 

Als het nodig is, wordt wat verboden is toegestaan. Als een moslim honger heeft en er is 
geen halal voedsel (conform de sharia), dan kan hij elk voedsel eten. Als moslims 
vertoeven waar ze niet kunnen bidden, dan kan het gebed later worden gedaan. Als de 
sharia niet van toepassing is, dan kan een moslim bijvoorbeeld varkensvlees verwerken 
zonder gevolgen. Hier is een voorbeeld van het principe van darura : 

f 15.1 7 Het is een noodzakelijke voorwaarde voor de toelaatbaarheid van de 
toetreding tot gebeden ( het inhalen van gemiste gebeden ) dat de persoon : 
[...]( 5 ) Iemand die nadeel vreest bij het verdienen van zijn levensbehoeften. 

Kortom, als een moslim op het werk of op school niet kan bidden, kan dat later ingehaald 
worden. Islamitische eisen handelen over "wensen" niet over noodzakelijkheden. Als hun 
eisen niet worden ingewilligd, er is geen schade aan hun religie toegebracht. 

Een ander voorbeeld van darura is te vinden in het afsluiten van verzekeringen. 
Verzekering is verboden in de sharia, maar als een autoverzekering vereist wordt door de 
Kafir wetgeving, dan laat de noodzaak een moslim toe om de verboden verzekering toch 
af te sluiten en de premie te betalen. 

Door een verbod op de sharia, worden er geen behoeften van moslims geschonden. We 
beperken dan de politieke islam, niet de religieuze islam. 

Als we nee zeggen tegen sharia gebed op school, beperken we geen enkele van de 
religieuze vrijheden, we beschermen Kafir burgers tegen de politieke eisen van de islam. 
Als een moslim niet op de afgesproken tijdstippen kan bidden, dan laat de sharia wet toe 
het gebed later te compenseren. Er is geen kwaad in het uitstellen van het gebed. 
Mohammed stelde gebeden uit, dus kunnen alle moslims gebeden uitstellen. 

Als islamitisch gebed is toegestaan op school, hoe ver gaat dan de accommodatie voor 
het gebed? Er zijn veel elementen: voorbereiding, een speciale ruimte, rituele baden en 
speciale dagen die verschillende gebeden en langere tijden te eisen. In de definitieve vorm 
van de islamitische gebed, moet de ruimte uitsluitend worden gebruikt voor dat gebed en 
speciale sanitair zal moeten worden geïnstalleerd voor het juiste voetbad voor het 
islamitische gebed te kunnen nemen. 

Wat doet de leraar ondertussen als de leerlingen weg zijn gegaan om te bidden? Als de 
leraar enige informatie geeft die voor de volgende test nodig is, discrimineert dat de islam? 
Waarom zou de staat moeten betalen voor de kamer en voetbaden voor de islam? 
Voor de Sharia is het gebed geen privéaangelegenheid. Islamitische organisaties zullen 
moeten komen en de islam 'verklaren' aan de studenten. 

Zodra islamitische gebed op zijn plaats is, wat zal de eis stoppen dat de keuken op de 
school halal moet worden (conform met de sharia)? Waarom zouden de Kafir studenten 
eten als het vasten tijdens de Ramadan gaande is? Vermits vasten lichaam en geest 
verzwakt, moeten moslims wel examens afleggen tijdens de ramadan? Moeten 
vrouwelijke moslimatleten sharia conforme kleding (boerka, hoofddoek, ... ) dragen in 
plaats van de kledij van het schoolteam? Denk niet dat dit een denkbeeldig scenario is. 
Onderwerping aan dit proces is vandaag al aan de gang in heel West Europa. 43 Dan komt de vraag naar sharia familierecht. Daarna komt de eis dat moslims zouden 
worden erkend als een " minderheid " en een speciale behandeling krijgen bij afspraken, 
jobs en burgerrechten. 

Het gebeurt vandaag, hier en nu en deze eisen worden zelfs geformuleerd door 
vrouwelijke moslima's die geen hoofddoek of jilbab dragen. Zo bij voorbeeld de Belgische 
politica Nahima Lanjri die het begin 2014 aandurft van werkgevers minimum quota te 
eisen voor het aanwerven Marokkaanse allochtonen die een job zoeken. Dat zij daarbij 
autochtonen en ook christelijke jongeren discrimineert raakt deze moslima niet. Haar 
christelijke politieke partij staat er bij en kijkt er naar. Het formuleren van onrechtvaardige 
eisen en het opleggen van discriminerende maatregelen aan kafirs zit ook bij moslima's in 
het bloed. 

De lef waarmee schaamteloos en zonder schroom privileges worden geëist die kafirs 
discrimineren is typisch voor de politiek islam. 

Uiteindelijk komen de sharia-rechtbanken in de islamitische enclaves. Zodra het dunne 
uiteinde van de sharia wig op zijn plaats is, zal er geen einde komen totdat er volledige 
naleving is van sharia voor de hele natie en zal er helemaal geen grondwet meer zijn. 

DE GRONDWET VAN DE RECHTSSTAAT 

Artikel 6 van de Amerikaanse grondwet stelt dat de grondwet de hoogste wet van het land 
is en niet kan worden onderworpen aan enige andere wettelijke code. Deze hiërarchie is 
zo evident en logisch in elke rechtsstaat dat het geen uitleg behoeft. Elke grondwet is de 
fundering van alle wetgeving die er nadien op wordt gebouwd. Behalve misschien voor het 
land België waar de grondwet een vodje papier is. 

De fundamentele bewering van de sharia is dat het zelfde hoogste wet in de wereld is, en 
dat alle andere juridische codes zich moeten onderwerpen aan de islamitische wet. Er 
ontstaat dus een enorme contradictie die wordt genegeerd als de shariawetgeving wordt 
geïmplementeerd onder het mom van vrijheid van godsdienst. 

De religie van de islam heeft altijd een politieke component die moet worden gesitueerd. 
Als contrasterend voorbeeld: er zijn even veel boeddhisten die naar Amerika zijn 
gemigreerd als er moslims zijn die dat hebben gedaan. Kunt u een enkele politieke eis 
noemen die boeddhisten in de scholen of op enig ander gebied hebben gesteld? 
Kent u een geval waar boeddhisten eisen stelden om naar school te komen, eisen 
formuleerden inzake bedrijven, wetshandhaving of ziekenhuizen en eisen dat we het 
boeddhisme zouden bestuderen en in de huisvesting van boeddhistische praktijken 
voorzien? 

Nee, want het boeddhisme is een religie, geen politieke/religieuze ideologie. 

De religie van de islam daarentegen eist dat we politieke accommodaties verlenen, want 

de islam is zowel een politieke ideologie als een religie. 

De sharia aanval op de westerse grondwetten is niet direct, maar het is een aanval in de 
flank. Neem het voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Wanneer 
de Deense Mohammed-cartoons werden gepubliceerd, waren er geen belangrijke kranten 
in het Westen die ze durfden publiceren, omdat moslims beweerden dat de cartoons 
godslastering waren en de islam beledigden. Het resultaat was dat de pers de sharia 
volgde en de cartoons niet afdrukte. Welke politicus protesteerde ertegen dat de sharia 
werd toegepast en onze grondwetten werd verzwakt door deze laffe onderwerping? 

De vrijheid van meningsuiting wordt geweigerd als iemand die de islam bekritiseert een 
onverdraagzame en een islamofoob wordt genoemd. Momenteel worden hypocriete en 
onwettige argumenten gebruikt om de rechtsstaat te vernietigen. Islamitische politieke 44 doctrine wordt in Europa en de VS gelegitimeerd onder het mom van religie. 

Bij wijze van grondwettelijke bepaling zou geen enkel aspect van de sharia mogen worden 
toegestaan. 

*************************************** 

Appendix Er is een grote hoeveelheid van islamitische doctrine over de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Wat verwarrend is voor een niet-moslim, is dat de doctrine tegenstrijdigheden 
bevat. Islamitisch dualisme betekent dat er twee keuzes zijn, die allebei even waar zijn. Er 
is een statistische studie van de leer gemaakt, zodat het gehele beeld kan gezien worden. 
Elk vers of hadith kan beoordeeld worden op de positie van de vrouw in de samenleving. 
Er zijn een aantal verzen die de moeder loven boven alle mannen. Er zijn vele verzen die 
zeggen dat vrouwen en mannen als om hun daden gaat op gelijke manier zullen worden 
beoordeeld op de Dag des Oordeels. In veel gevallen is er helemaal geen 
machtsverhouding, het is een neutraal referentiepunt. 

De werkwijze voor het genereren van de onderstaande grafieken selecteert alle tekst die 
een verwijzing naar de vrouwelijke bevat. Dan worden de vrouwelijke data gesorteerd in 
vier categorieën: Hoge status, gelijke status, lage status en neutraal. Een neutrale 
verwijzing geeft geen hiërarchische informatie. Een voorbeeld van een neutraal 
referentiepunt kan de naam van een vrouw te zijn in een lijst. Hier zijn de gegevens uit de Koran: 
En dezelfde statistische gegevens uit de Hadith: 

Status van vrouwen n de Koran 


Hoge status 


■ 


Gelijke status 
Lage status 


% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
Fractie van tekst (12.066 woorden) Status van vrouwen in de hadith Hoge status Gelijke status Lage status 
% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Percentage van Hadith (331) 45 DE KORAN Een van de fundamenten van de sharia is de Koran. Omdat de Koran het meest bekende 
boek is dat niet is gelezen of begrepen wordt door Kafirs, lijkt dit een enorme 
wegversperring bij het leren over de sharia. 

De Koran is eigenlijk eenvoudig te begrijpen als je weet hebt van een historisch feit. We 
hebben een geschiedenis van Mohammeds dagen en we vinden dat ongeletterde 
Arabieren niet alleen de koran begrepen, maar ze de betekenis ervan bespraken. 

Zij konden dit doen omdat ze een andere Koran gebruikten dan de degene die je vandaag 
koopt in de boekhandel. 

De Koran werd geproduceerd vele jaren na de dood van Mohammed en was om 
onbekende redenen gerangschikt in volgorde van hoofdstuklengte. Lange hoofdstukken 
werden aan het begin geplaatst en de kortste hoofdstukken aan het einde. Stel je voor dat 
je een roman zou nemen, de boekbinding op de rug er af sneed en de hoofdstukken zou 
rangschikken in volgorde van hun lengte . De roman zou worden vernietigd, aangezien het 
verhaal zou geëlimineerd zijn. De Koran in de boekhandel is lukraak gemaakt en heeft 
geen zin omdat er geen verhaal of ontwerp in staat. 

Als je een metgezel van Mohammed zou zijn zou elk vers zin hebben want het was in 
reactie op de situatie van Mohammed op dat ogenblik. Elk vers had een context en kon 
gemakkelijk worden begrepen. 

Deze historische Koran kan worden gereconstrueerd. We hebben een zeer gedetailleerde 
biografie van Mohammed de Sira genaamd. Als we de Sira ter hand nemen en de juiste 
koran verzen in zijn leven plaatsen, zullen we de oorspronkelijke Koran herschapen 
hebben, ledereen kan de historische Koran lezen en begrijpen. 

Wanneer dit gedaan is, wordt het duidelijk dat er twee heel verschillende Korans bestaan. 
De vroege Koran van Mekka is religieus. De latere Koran geschreven in Medina is zeer 
politiek. Het is belangrijk op te merken dat ze vaak dingen zeggen die elkaar 
tegenspreken. Dit is het fundament voor het islamitische dualisme. 

De historische Koran heeft een verhaal. Het begint met poëzie over God. Dan verklaart het 
de oorlog aan iedereen die het niet eens is met Mohammed. Het documenteert de 
vernietiging van de inheemse Arabische Kafir-cultuur van tolerantie. Op het einde zijn alle 
Arabieren in elk detail onderworpen aan de sharia. De politieke onderwerping van Kafir- 
Arabië aan de islam was compleet. 

VOOR MEER INFORMATIE 
www.politicalislam.com 
DE SIRA 

Mohammed en de ongelovigen, CSPI Publishinq 
DE HADITH 

De politieke tradities van Mohammed, CSPI Publishinq 
DE KORAN 

A Simple Koran of een verkorte Koran, CSPI Publishinq 

Het beste bronboek voor christenen en Joden: The Third Choice. Mark Durie 

VROUWEN EN SHARIA 

Cruel and Usual Punishment . Nonie Darwish 

ALGEMENE INFORMATIE 

Stealth Jihad . Robert Spencer. Whv I am not a muslim . Ibn Warraq. They must be stopped . Brigitte Gabriel. 46 SLOTBESCHOUWING Hiermee zijn we aangeland bij de conclusie die elke intelligente mens, man zowel als 
vrouw gerechtigd is te bezitten. 

"De islamitische wetten (sharia) voor niet-moslims" is dan ook de titel van dit 
Nederlandstalig werkje dat men als PDF zal kunnen terugvinden op enkele websites zoals 
http://nageltjes.be/wp/?p=1 001 3 Het staat iedereen vrij dit te downloaden , te bewaren , af 
te drukken , door te sturen en op eender welke andere manier te verspreiden voor 
pedagogische of informatieve doeleinden. 

Het biedt op nauwelijks 50 bladzijden een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op de 
desinformatie en onverantwoorde beweringen die ter verantwoording of verontschuldiging 
van de islamitische doctrine worden gebruikt. De thematische hoofdstukken zijn in veel 
gevallen voorzien van een korte bibliografie, maar maken vooral gebruik van de 
basiswerken van de islamitische ideologie zelf zijnde: de Sira, de Koran en de Hadith. 

De Sira is de biografie (levensbeschrijving) van Mohammed. De Koran bevat de 
neergeschreven openbaringen van de god allah aan zijn profeet Mohammed. De Hadith 
tenslotte bestaat uit een reeks mondelinge overleveringen over over het doen en laten 
alsook over de uitspraken van Mohammed die in de 8° en 9° eeuw werden 
neergeschreven door zogenaamde islamitische geleerden. 

Via deze overleveringen kent men de soenna zijnde 'de manier van de profeet' die elke 
moslim ongewijzigd tot voorbeeld strekt tot het einde der tijden. De islam is een politiek 
systeem met zijn eigen wetgeving sharia genaamd. Sharia is gebaseerd op geheel andere 
principes dan onze wetten. Veel van deze islamitische wetten hebben betrekking op de 
niet-moslim. De niet-moslims zijn de "anderen". De islamitische wetgeving is een 
schoolvoorbeeld van "apartheid avant la lettre", maar dan wel totalitair en imperialistisch. 

Wat betekent sharia voor de burgers van onze soevereine staten? Hoe zal dat invloed 
hebben op ons? Wat zijn de effecten op lange termijn van het recht aan de moslims 
toegestaan, om te worden geregeerd door de sharia, in plaats van door onze wetten? Elke 
eis van moslims is gebaseerd op het idee van de uitvoering sharia in onze democratieën. 

Moeten we sharia sowieso en überhaupt wel toestaan. Waarom? Waarom niet? 

Hoe kan een politieke of gerechtelijke overheid beslissingen nemen over de sharia als ze 
niet weten wat het is? Is dit moreel te verantwoorden? 

Is de Koran een religieuze tekst of is het een imperialistische oorkonde en handleiding 
voor het zaaien van dood en vernieling? 

Is de islam een religie of is het een totalitaire ideologie die gericht is op de vernietiging van 
elke democratische rechtsorde. De antwoorden op al deze vragen zijn te vinden in dit 
werk. 

Er is overigens geen alternatief. De islam moet op onze territoria verboden worden, en alle 
islamieten moeten zonder het geringste onderscheid vriendelijk maar uitdrukkelijk, 
verzocht worden om onze territoria ten spoedigste definitief te verlaten om hun eigen 
theocratiën te vervoegen. 

www.politicalislam.com 

www.cspipublishing.com 

www.nageltjes.be 47 Bijlage In "De Sharia voor n iet-moslims" of islamitisch recht wordt gebruik gemaakt van de trilogie: 
Sira, Koran en Hadith. De claim van de islam die beweert een religie te zijn is echter 
vooral gebaseerd op de Koran. 

Daarom deze 24 pagina's tellende bijlage met een aantal niet historisch maar thematisch 
gerangschikte verzen. Hieruit blijkt nogmaals hoe gevaarlijk totalitair dit boek wel is. Deze 
eerste en beslissende oorkonde, waarin de binnenste kern van de islam bindend voor alle 
moslims en voor eeuwig is vastgelegd, laat daar niet de minste twijfel over bestaan: 

Koran 6-115: "En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid 
vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende. " 

Koran 7-2/3: "(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard - laat er 
daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; - dit is een 
aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neergezonden en 
volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt. " 

De totalitaire aanspraak van de koran 

Koran 32-2: "De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der 
Werelden." 

Het offeren van de menselijke waardigheid op het altaar van de goddelijke 
waardigheid in de islam 

De goddelijke waardigheid is zó belangrijk, dat er voor welke soort menselijke waardigheid 
dan ook maar weinig overblijft ( 1 ): Koran 17-37: "En wandel niet hoogmoedig op aarde 
rond want je kunt de aarde niet doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte 
evenaren. " 

Koran 19-93: "Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar 
tot de Barmhartige zal komen. " 

De ontkenning van de menselijke waardigheid van alle niet-moslims door de islam 

Niet-moslims nemen niet deel aan de menselijke waardigheid. Zij moeten buiten blijven: 

Koran 2-90: "...Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een 
vernederende kastijding voor de ongelovigen. " 

Koran 37-98: "En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij 
vernederden hen. " 

Koran 95-4 t/m 6: "Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, 
daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, Behalve degenen die geloven en 
goede werken doen; hunner is een oneindige beloning. " 

Koran 76-4: "Voorwaar, Wij hebben voorde ongelovigen ketenen, ijzeren 
halsbanden en een laaiend Vuur bereid. " 

Koran 43-32: "Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het 1 De toelichtingen zijn van Michael C. Schneider www.pi-news.net 
48 tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen 
sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te 
werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij 
vergaren." En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (...) want 
vervolging is erger dan doden. (...) zo is de vergelding voor de ongelovigen." 

Koran 47-4: "Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij 
overwinnaar zijt, bindt hen dan vast." 

Koran 4-91 : "... grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt." 

Koran 4-47: "... Gelooft (...)voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen 
vervloeken (...) Allah's gebod zal volbracht worden." 

Koran 7-166: "En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot 
hen: Weest verachte apen '. " 

Koran 5-60: "Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft 
uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. " 

Koran 5-103: "...maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en de 
meesten hunner begrijpen dit niet. " 

Koran 8-22: "Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en 
de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen." 

Koran 25-44: "Denk je dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts 
als vee - neen, zij zijn verder afgedwaald. " 

Koran 9-28: "O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein." 

Koran 5-33/34: "De vergelding op hen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers 
voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij 
gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de 
andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor 
hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf 
ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw 
macht hebt. " 

De pedofiele paradijsfantasieën van de islam 

Koran 56-17: "Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen 
verouderen. " 

Koran 76-19: "En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om 
hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn. " 

De weigering van de mensenrechten door de islam 

Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn 
boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. " 

Koran 47-4: "Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij 
overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. " 49 De binding van recht, staat, politiek aan de koran 

Koran 7-2/3: "(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard - laat er 
daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; - dit is een 
aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neergezonden en 
volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt. " 

Koran 7-158: Zeg: "O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan 
Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij 
geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de 
reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht 
geleid moogt worden. " 

Koran 8-1 : "Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: "De oorlogsbuit behoort 
aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) 
onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij 
gelovigen zijt. " 

Koran 96-1 : "Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper." 

De vurige haat tegen de westerse vrijheid en losse westerse moraal van de kant van 
de islam 

Koran 8-1 : "De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom 
Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn 
boodschapper als gij gelovigen zijt. " 

Koran 24-2: "Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat 
medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in 
Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun 
afstraffing. " 

Koran 2-219: "Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: "In beide is groot 
nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het 
voordeel. " 

Koran 5-90: "O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn 
niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij 
voorspoedig moogt zijn. " 

Koran 4-29: "O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en 
bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. 
Voorzeker, Allah is u Genadevol. " 

De heilige drie-eenheid van angst, bedreig in g en moord als 6 e zuil van de islam 
Koran 51-10: "Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten." 

Koran 4-92: "Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit 
bij vergissing gebeurt. " 

Koran 2-178: "O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de 
vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. " 

Koran 2-191 : "En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u 
hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je 
bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. " 

Koran 4-89: "En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen 50 waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. " 

Daar komt de verplichting van iedere moslim bij om de normale menselijke remming om te 
doden ofte verwonden in zichzelf te overwinnen om in de jihad te trekken: Koran 2-216: 
"Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je 
tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt 
terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet. " 

Geen recht op leven voor niet-moslims: Koran 3-141: "Opdat Allah de gelovigen moge 
louteren en de ongelovigen vernietigen. " 

Koran 3-181 : "En voorzeker, God heeft de uiting gehoord van degenen, die zeiden: 
"Allah is arm en wij zijn rijk. " Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd en hun pogingen 
om de profeten onrechtvaardig te doden, optekenen en Wij zullen zeggen: 
"Ondergaat de straf van het branden. " 

Koran 4-14: "En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen 
overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal 
voor hem een vernederende straf zijn." 

Koran 4-56: "Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het 
Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, 
andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen 
ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs. " 

Koran 32-20: "Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens 
wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun 
zal worden gezegd: "Ondergaat de straf van het Vuur dat ge ontkende." ; zo is een 

9/11 moeiteloos te legitimeren. 

En zo: Koran 41-27/28: "Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen 
toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs 
vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, 
omdat zij Onze tekenen niet erkenden. " 

Iedere nog zo voorzichtige kritiek op de islam staat de moslims moord, verminking en 
verdrijving toe: Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en 
Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, 
Genadevol is. " 

Koran 5-45: "En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om 
oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor 
wonden. " 

De Jodenpogroms van de islam 

Koran 7-167: "En toen verkondigde uw Heer dat Hij dezulken zou zenden, die hen 
(de Joden) met een marteling zouden kwellen tot de dag der Opstanding. Voorzeker, 
uw Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind, Genadevol. " 

Koran 9-29: "Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in 
de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper 51 voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de 
belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. " 

De christenvervolging van de islam 

Koran 8-12: "Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de 
gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd 
af en slaat alle toppen van hun vingers af. " 

Koran 8-67: "Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld 
vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het 
Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs. " 

De wrede moord-, martelaars- en oorlogsideologie van de islam 

Koran 9-111 : "Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun 
bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en 
zij doden en worden gedood." De cijfers 9 en 11 zijn geen toeval, want het was deze 
Koran die de daders van 9/11 heeft geïnspireerd: 

Koran 16-33: "Zij (de ongelovigen) wachten op niets anders dan dat de engelen over 
hen komen of dat het gebod van uw Heer zal worden uitgevoerd. Degenen, die vóór 
hen waren deden dat evenzo. Allah deed hun geen onrecht aan, maarzij deden 
zichzelf onrecht aan. " 

Koran 47-4: "Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en 
wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. " 

De sadistische marteling, verminking, vernietiging in de islam 

Koran 2-104: "... Er is voorde ongelovigen een pijnlijke straf." 

Koran 2-175: "Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf 
voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het Vuur!" 

Koran 3-56: "Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng 
straffen en zij zullen geen helpers hebben. " 

Koran 3-127: "Opdat Hij een deel der ongelovigen kon afsnijden en hen vernederen, 
zodat zij onverrichter zake zouden teruggaan. " 

Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn 
boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, 
Genadevol is. " 

Koran 8-12: "Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de 
gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd 
af en slaat alle toppen van hun vingers af. " 

Verkrachting in het huwelijk en vrouwenmishandeling in de islam 

Koran 2-223: "Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals 
het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult 
ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen. " 52 Koran 4-34: "Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de 
anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. 
Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, 
hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij 
ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en 
tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. 
Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. " 

Koran 38-43: "Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla ermee, en 
breek uw eed niet. " 

De lichamelijke straffen in de islam 

Koran 5-38: "En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij 
misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs. " 

Koran 5-45: "...Een leven vooreen leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, 
tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden..." 

Koran 24-2: "Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat 
medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in 
Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun 
afstraffing. " 

Koran 24-63: "Behandelt de uitnodiging van de boodschapper onder u niet zoals je 
de uitnodiging van elkander behandelt. Allah kent degenen uwer die wegsluipen en 
zich verbergen. Laat daarom degenen die tegen Zijn gebod ingaan, zich in acht 
nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhale." 

Koran 45-11 : "Dit is de leiding. En voor degenen die de tekenen van hun Heer 
verwerpen, is de kwelling van een pijnlijke straf gereed." 

Terreur als belangrijkste fundament van de islam 

Koran 8-2: "Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer 
de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden 
voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen. " 

De genocide als programma van de islam 

Koran 4-104: "En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als 
gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet 
verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs. " 

De vrouw als broedmachine en seksspeeltje van de man in de islam 

Koran 42-11 : "Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren 
gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is 
niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende. " 

Koran 2-25: "...En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven. " 

Koran 44-54: "Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie 
ogen hebben, verenigen. " 

Koran 52-20: "...En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie 
ogen hebben. " 

Koran 78-33: "En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd." 53 Koran 37-48/49: "En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie 
ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren." Duizenden jihadisten 
wereldwijd, ook in ons land, zijn bereid om voorzo'n zorgvuldig bewaard pornografisch ei 
hun leven op te offeren. 

Koran 2-223: "Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals 
het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult 
ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen." 

Onbeschermdheid en rechteloosheid van de vrouw in de islam 

Koran 2-228: "...de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs." 

Koran 2-282: "...En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee 
mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen 
aanstaan..." 

Koran 4-34: "Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de 
anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. 
Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn..." 

Koran 2-229: "Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op 
behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg." 

Koran 65-1 : "O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar 
voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer." 

Koran 4-3: "En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen 
der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier..." 

Koran 4-11 : "Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind 
evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen..." 

Koran 4-1 76: "En als er meer zijn - zowel mannen als vrouwen - dan zal de man 
evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij 
niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen. " 

Koran 4-34: "En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht 
en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. " 

Koran 38-44: "Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla ermee, en 
breek uw eed niet. " 

Koran 24-31 : "En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen 
houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan 
hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem 
laten hangen..." 

Discriminatie, volksophitsing en genocide als lot van de niet-moslim in de islam 

Koran 2-14: "En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: "Wij geloven", 
doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: "Wij zijn waarlijk met u, wij 
spotten slechts (met hen)." Koran 2-89: "Allahs vloek rust derhalve op de 
ongelovigen. " 

Koran 2-161 : "Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de 
vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen. " 

Koran 2-171: "De ongelovigen (...) zijn doof, stom en blind." 54 Koran 3-87: "De vergelding van dezulken is slechts, dat de vloek van Allah, de 
engelen en de mensen, op hen rust. " 

Koran 3-118: "O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme 
vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van 
leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger." 

Koran 4-50/52: "Zie, hoe zij een leugen tegen Allah smeden. Dezen zijn degenen die 
Allah heeft vervloekt en die Allah vervloekt voor hen zul je geen helper vinden. " 

Koran 4-101 : "Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u." 

Koran 8-35: "En hun gebed in het Huis (de Kaaba) is niet anders dan fluiten en 
klappen in de handen. " 

Koran 2-34: "... onderwierpen zich allen, behalve Iblies (de duivel). Hij weigerde, hij 
was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen. " 

Koran 7-11 : "...en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot 
degenen die zich onderwierpen. " 

Koran 15-30/31: "De engelen onderwierpen zich allen tezamen. Maar Iblies weigerde 
tot degenen te behoren die zich onderwierpen. " 

Koran 17-61 : "En toen Wij tot de engelen zeiden: "Betuigt eer aan Adam", betuigden 
zij eer, behalve Iblies. " 

Deze demonisering van het weigeren van de islamitische gebedshouding keert constant 
terug: Koran 18-50: "Toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt voor Adam", zij bogen, 
doch Iblies niet. " 

Koran 20-116: "En toen Wij tot de engelen zeiden: "Bewijst Adam eer," bewezen zij 
allen eer, doch niet Iblies. Hij weigerde. " 

Koran 38-73/74: "Derhalve vielen alle engelen neder, doch Iblies niet, hij toonde 
hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen. " 

Islamitische gebedshouding is voor iedereen plicht: Koran 13-15: "En wie in de hemelen 
en op aarde is, onderwerpt zich willens of onwillens aan Allah en hun schaduwen 
doen 's morgens en 's avonds hetzelfde. " 

Vandaar het openbare gebed in binnensteden op vrije plaatsen als machtsdemonstratie 
van de islam. Koran 22-77: "O, gij die gelooft, buigt u neder en werpt u ter aarde, en 
aanbidt uw Heer, en doet goed, opdat je moge slagen. " 

Koran 32-15: "Slechts zij geloven in Onze tekenen (de koranverzen), die, wanneer zij 
er aan herinnerd worden, zich met het gelaat ter aarde werpen en hun Heer 
verheerlijken met de lof die Hem toekomt, en die niet hoogmoedig zijn. " 

Koran 53-62: "Werpt u voor Allah neder en aanbid (Hem)." 

Antisemitische haattirades in de islam 

Koran 2-75: "Verwacht je, dat zij je zullen geloven, terwijl een aantal hunner het 
woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, 
tegen beter weten in." (opnieuw de beschuldiging dat de Joden de schrift vervalst 
zouden hebben). 

Koran 2-141 : "Dit is een volk, dat is heengegaan: voor hen is, hetgeen zij 
verdienden en voor u is, hetgeen je verdient; en je zult niet worden ondervraagd 55 over hetgeen zij deden. " 

Daarom is iedere Holocaust herdenkingsdag voor moslims een aanleiding om feest vieren. 
Koran 3-71 : "O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid met de leugen 
en verbergt de waarheid tegen beter weten in?" 

Koran 3-75: "Dat komt, omdat zij (de Joden) zeggen: "Wij zijn niet aansprakelijk 
voor de zaak van de ongeletterden. Daarmee uiten zij tegen beter weten in een 
leugen tegen Allah. " 

Koran 4-45/46: "Allah kent uw vijanden goed. Allah is voldoende als Vriend en Allah 
is toereikend als Helper. Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband 
rukken. En zij zeggen: " Wij horen en gehoorzamen niet" en "luister je, zonder te 
horen" en "Raainaa", terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te 
schenden. En indien zij gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen" en "hoort 
toe" en „Kijk ons aan" het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah 
heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig. " 

Koran 4-160: "En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden 
van God's weg, verboden Wij hen de reine dingen die hen (voordien) waren 
toegestaan. " 

Het nazi-stereotype van de joodse woekeraar komt uit de islam. Koran 7-169: "Na hen 
kwam er een boos geslacht dat het Boek erfde. Zij namen de goederen van deze 
wereld en zeiden: "Het zal ons worden vergeven. " Maar als meer dergelijke 
goederen tot hen kwamen zouden zij deze ook hebben genomen. " 

Koran 5-41 : "O gij boodschapper, laat degenen, die gemakkelijk in het ongeloof 
vervallen u niet verdrieten, n.l. zij die met hun mond zeggen: "Wij geloven, " maar in 
hun hart hebben zij niet geloofd. En onder de Joden zijn er die naar een leugen 
zouden willen luisteren, dezen luisteren terwille van een ander volk dat niet tot u is 
gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet en 
zeggen: "Als u dit wordt gegeven, neemt het dan aan, maar als het u niet wordt 
gegeven, past dan op. " En wie Allah wenst te beproeven, gij zult hem tegen Allah 
stellig niets baten. Dit zijn degenen, wier hart het Allah niet heeft behaagd te 
louteren; er zal voor hen schande in deze wereld en een grote straf in het 
Hiernamaals zijn. " 

Koran 5-64: "En de Joden zeggen: "De hand van God is gebonden." Hun handen 
zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. " 

Koran 5-82: "Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig 
jegens de gelovigen vinden. " 

Koran 16-118: "En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben 
vermeld. En Wij deden hun geen onrecht aan doch zij handelden onrechtvaardig 
jegens zichzelf. " 

Dat is de oorsprong van de nazi-argumentatie dat het de eigen schuld van de Joden is als 
ze door pogroms worden getroffen. Koran 62-5: "Degenen die belast zijn met de Torah 
en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het 
volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk 
niet." 

Koran 62-6/8: "Zeg: "O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van andere 
mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt. " 56 Maar zij zullen deze nooit wensen vanwege hetgeen hun handen hebben uitgevoerd. 
En Allah kent de onrechtvaardigen goed. Zeg: "De dood waarvoor gij vlucht zal u 
zeker treffen. Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare 
teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over hetgeen gij placht te doen. " 

Koran 2-109: "Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat je gelovig 
geworden bent, je uit afgunst weer tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid 
hen is duidelijk geworden. Maar vergeef en wees toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod 
uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen. " 

Omgangsverboden voor moslims met niet-moslims in de islam 

Koran 3-28: "Laaf de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de 
gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor 
hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen 
weerkeren. " 

Koran 3-118: "O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme 
vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. " 

Koran 4-89: "Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij 
aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij 
voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen 
dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun 
midden. " 

Koran 4-144: "O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de 
gelovigen. Wil je Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?" 

Koran 5-51 : "O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. 
Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één 
hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet. " 

Koran 5-57: "O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij 
en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was 
gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt." 

Koran 6-106: "Volg, hetgeen u van uw Heer is geopenbaard: er is geen God naast 
Hem; en wend u van de afgodendienaren af. " Steeds opnieuw oproepen tot moord op de ongelovigen in de islam 

Koran 2-191 : "En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u 
hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden... zo is de vergelding voor 
de ongelovigen. " 

Koran 4-89: "Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak 
van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt 
hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. " 

Discriminatie van geestelijk gehandicapten in de islam 

Koran 4-5: "En geeft eigendom, dat Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet 
aan de dwazen..." 

Discriminatie van homoseksuelen in de islam 

Koran 7-81 : "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, U bent 57 een volk dat de perken te buiten gaat. " 
Discriminatie van Europeanen in de islam 

Racisme tegen Midden- en Noord-Europeanen (die ten tijde van het opstellen van de 
koran al bekend waren als kooplieden en zeevaarders) komt uit het haatboek: Koran 20- 
102: "De Dag waarop de bazuin zal worden geblazen zullen Wij de zondigen 
bijeenverzamelen en hun ogen zullen zonder licht zijn." De vrome moslim kan zich 
een slechte zondaar helemaal niet anders voorstellen dan een Duitser of Scandinaviër. 

Afwijzing van het begrip tussen de volkeren in de islam 

Koran 60-1 3: "O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah 
vertoornd is;..." Koran 47-4: "Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun 
nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. " 

Afwijzing van de religieuze tolerantie door de islam en de bereidheid tot 
massamoord 

Koran 3-19: "Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam." 

Koran 2-43: "En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en bidt met hen, die bidden." 

Koran 2-83: "... zegden Wij, datje niemand zult aanbidden, dan Allah alleen..." 

Koran 16-60: "Het kenteken van degenen die niet in het Hiernamaals geloven is 
slecht, terwijl Allahs kenteken het beste is, Hij is de Almachtige, de Alwijze. " 

Koran 35-7: "Er is een strenge straf voor hen die niet geloven." 

Koran 40-35: "Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag 
(daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de 
gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker." 

Koran 2-135: "En zij zeggen: "Wees Joden of Christenen, dan zul je worden geleid". 
Zeg (hen): "Neen, maar (volg) de godsdienst van Abraham, de oprechte: hij 
behoorde niet tot de afgodendienaren. " 

Koran 42-51 : "Hef is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken 
anders dan door ingeving of van achter een sluier of door een boodschapper te 
zenden om door Zijn gebod te openbaren wat Hij wil. Voorwaar, Hij is de Verhevene, 
de Alwijze." Daarom werden door de mainstream islam talrijke soefi sektes verbitterd 
vervolgd en velen van hen volledig uitgeroeid, omdat zij dit wilden. 

Verbod van het christelijke geloof door de islam 

Koran 2-116: "En zij zeggen: "Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Hij. Neen, 
alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt 
Hem." 

Koran 5-17: "Voorzeker, zij lasteren Allah die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, 
is zeker Allah." 

Koran 5-72: "Zij lasteren Allah, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de 
zoon van Maria. " 

Koran 10-68/69: "Zij zeggen: "Allah heeft een zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, 
Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt 
hier geen gezag over. Zeg je over Allah wat gij niet weet? Zeg: "Degenen, die over 
Allah een leugen verzinnen, zullen niet slagen. " 58 Koran 18-4/5: "En om diegenen te waarschuwen, die zeggen: "Allah heeft Zich een 
zoon genomen. " "Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin. Erg is het 
woord, dat uit hun mond komt. Zij zeggen slechts onwaarheid. " 

Koran 19-34/35: "Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord 
waaraan zij twijfelen. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. 
Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het "is". 

Koran 19-88/92: "En zij zeggen: "De Barmhartige heeft zich een zoon genomen." Gij 
hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De hemelen dreigen vaneen te 
scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen. Daar zij aan de 
Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is om 
een zoon te hebben. " 

Koran 23-91 : "Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast 
Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen 
hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al 
hetgeen zij beweren. " 

Koran 25-2: "Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft 
zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft 
alles geschapen, en het de juiste maat gegeven. " 

Koran 39-4: "Had Allah een zoon begeerd dan zou Hij uit wat Hij geschapen heeft 
kunnen nemen, wie Hij wilde. Heilig is Hij. Hij is Allah, de Ene, de Opperste. " 

Antichristelijke haattirades en oproepen tot moord in de islam 

Koran 5-14: "En met degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen, sloten Wij 
(eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was 
voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de 
Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden. " 

Koran 9-30: "En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen 
zeggen: "De Messias is de zoon van Allah. " Dit is, hetgeen zij met hun mond 
zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; 
Allahs vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!" 

Koran 63-4: "En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken 
luistert gij naar hen. Zij lijken op aangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder 
gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allahs 
vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)!" 

Antihindoeïstische haattirades en oproepen tot moord in de islam 

Koran 2-165: "Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah 
nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maarzij die geloven 
zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien 
wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah 
toebehoort en dat Allah streng is in het straffen." 

Koran 2-255: "Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande." 

Koran 3-2: "Allah! Er is geen God, dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande." 

Koran 3-62: "Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God dan Allah en waarlijk, 
Hij is de Almachtige, de Alwijze. " 

Koran 4-87: "Allah! Er is geen God, dan Hij. Hij zal u zeker bijeenroepen op de Dag 59 der Opstanding, waaromtrent geen twijfel is. En wie is waarachtiger in Zijn woord, 
dan Allah?" 

Koran 4-116: "Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, 
buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad 
ver afgedwaald." 

Koran 26-213: "Roep daarom naast Allah geen andere god aan, anders zul je 
gestraft worden. " 

Koran 31-13: "...afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid." 
Koran 41-6: "En wee de afgodendienaren." 

Praktische aanwijzingen voor de omgang met Hindoes en andere polytheïsten: Koran 9-5: 
"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je 
hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. " 

Voldoende bekend uit de geschiedenis van bijvoorbeeld India. 

Koran 48-6: "En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en 
-dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over 
dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de 
hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte bestemming. " 

Anti-mormoonse haattirades in de islam (omdat Mohammed vermoedde dat zij later 
zouden verschijnen) 

Koran 33-40: "Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de 
boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle 
dingen. " Religieus gemotiveerde genocide in plaats van religieuze tolerantie in de islam 

Koran 2-191 : "En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u 
hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. " 

Koran 4-89: "En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen 
waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. " 

Koran 3-112: "Waar zij zich ook bevinden, worden zij door vernedering getroffen, 
tenzij zij een verbond met Allah of een verbond met andere volkeren hebben." (d.w.z. 
tenzij ze zich tot de islam bekeren of zich onderwerpen). 

Koran 23-77: "Maar, wanneer Wij voor hen de poort der gestrenge straf openen, dan 
zullen zij tot wanhoop vervallen. " 

Moorddreig in gen tegen alle apostaten door de islam 

Koran 2-217: "Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een 
ongelovige - diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de 
toekomende. Deze zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven. " 

Koran 3-85: "En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet 
worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. " 

Koran 9-74: "...maar indien zij zich afwenden zal God hen met een pijnlijke straf in 
deze wereld en in het Hiernamaals straffen en zij zullen op aarde vriend noch helper 
hebben. " 60 Koran 16-106: "Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd - behalve hij die wordt 
gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden - en zijn hart voor het 
ongeloof opent, op hem rustAllahs toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn." 

Koran 20-124: "Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in 
benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind 
doen opstaan. " 

Koran 88-23/24: "Maar hij die zich afwendt en niet gelooft, Allah zal hem straffen met 
de strengste straf. " 

Koran 92-1 4/1 5/16: "Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur; Niemand zal er 
binnengaan dan de rampzaligste, Die loochent en zich afwendt. " 

Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn 
boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, 
Genadevol is. " 

Koran 8-12: "Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun 
hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. " 

Koran 9-12; "Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw godsdienst 
smaden, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof - waarlijk, hun eden zijn niets - 
opdat zij mogen ophouden. " 

Volksophitsende laster tegen anders gelovigen in de islam 

Koran 9-34: "O, jij die gelooft, velen der priesters en monniken verteren de 
rijkdommen der mensen door valse middelen en leiden de mensen van de weg van 
Allah af. En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah 
besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee." 

Irrationele bedreigingen tot aan lichamelijke vernietiging toe voor ongelovigen in de 
islam 

Koran 10-99/100: "En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, 
zeker tezamen hebben geloofd. Wil je de mensen dan dwingen, gelovigen te 
worden? Doch geen ziel kan geloven zonder verlof van Allah. En Hij werpt 
onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken. " 

Koran 47-4: "Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij 
overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. " 

Afwijzing van de vrijheid van meningsuiting tot aan de strafbaarheid van 
gedachtemisdaden in de islam 

Koran 47-9: "Dat is omdat zij, hetgeen Allah heeft geopenbaard, haten, daarom 
maakte Hij hun werken vruchteloos. " 

Koran 2-231 : "En drijft niet de spot metAllahs geboden en gedenk Allahs gunst aan 
jou en (gedenk) het Boek en de wijsheid, die Hij je heeft neer gezonden, waarmee 
Hij je vermaant. En vrees Allah en weet, dat Allah de Kenner is van alle dingen." 

Koran 9-63: "Weten zij niet, dat hem die Allah en Zijn Boodschapper vijandig gezind 61 is het Vuur der hel wacht, waarin hij zal vertoeven? Dat is de grote vernedering." 

Koran 25-77: "Zeg: 'Mijn Heer zou niets om U geven als je niet bidt. Je hebt de 
waarheid verloochend en weldra zal de straf (u) worden opgelegd ." 

Koran 33-57: "Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah 
heeft hen in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende 
straf voor hen bereid. " Koran 33-21 : "Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een 
prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak 
herdenkt. " 

Koran 33-38: "Er moet voor de profeet geen bezwaar zijn betreffende hetgeen Allah 
voor hem geordend heeft. Dit is ook de handelwijze van Allah met hen die vóórdien 
zijn heengegaan - en het gebod van Allah is een vastgestelde verordening. " 

Koran 33-50: "Profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij 
haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, 
die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en 
tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die 
met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet 
toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor 
de gelovigen." Immoraliteit van de profeet? Dat kan niet. Om dat de denken is een 
gedachtemisdaad. Dat was het al toen hij nog leefde: 

Koran 33-53: "...En het past u niet de boodschapper van God lastig te vallen..." 

Koran 49-2: "O gij gelovigen, verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en 
spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkander spreekt, opdat uw werken 
niet vruchteloos mogen worden zonder dat gij het bemerkt. " 

Koran 33-58: "En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat 
dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een 
openlijke zonde." 

Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn 
boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, 
Genadevol is. " 

Koran 7-204: "En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luistert er naar en weest 
stil, opdat u barmhartigheid moge geschieden. " 

Wraak voor elke vorm van islamkritiek: Koran 43-24/25: "Zij (de boodschappers) 
zeiden: "Hoewel wij u een betere leiding brengen dan hetgeen gij uw vaderen hebt 
zien volgen?" Zij zeiden: "Waarlijk, wij verwerpen datgene waarmede gij gezonden 
zijt. " Daarom straften Wij hen; ziet dan hoe het einde der loochenaars was. " 

Afwijzing van de kunstvrijheid door de islam 

Afbeeldingsverbod: Koran 5-90: "O gij die gelooft, wijn en het kansspel en afgoden en 
toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, 
opdat gij voorspoedig moogt zijn." Kunstvernietiging, 

beeldenstormen/iconoclasmeplicht van de moslims: Koran 21-52+58: "Toen hij tot zijn 62 vader en tot zijn volk zeide: "Wat zijn deze beelden waaraan je zo gehecht bent? 
Alsdan brak hij ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem 
zouden wenden." Daarom is het niet verwonderlijk, dat de boeddhistische kunst overal 
daar, waar de islam zijn intrede deed, vernietigd werd. De islam stopt ook niet voor het 
Wereldcultuurerfgoed. Bestrijding van de wetenschap en de vooruitgang door de islam 

Koran 7-158: "Zeg; "O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, 
aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast 
Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn 
boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem 
opdat gij recht geleid moogt worden. " 

Koran 3-160: "Als Allah u helpt, zal niemand u overweldigen, maar als Hij u verlaat, 
wie is er dan die u buiten Hem kan helpen? In Allah zullen de gelovigen hun 
vertrouwen leggen." Er bestaat een verbod op medisch-psychologische attesten 
betreffende de grote fantasieën van Mohammed: 

Koran 7-184: "Hebben zij er niet over nagedacht dat er in hun metgezel 
(Mohammed) geen krankzinnigheid is? Hij is slechts een duidelijk waarschuwer.", 
volgens welk Mohammeds geestelijke ziekte al duidelijk was voor zijn tijdgenoten, maar 
niet mocht worden onderzocht. 

Koran 15-6: "En dezen zeggen: "O, gij, tot wie de vermaning is neer gezonden, je 
bent voorzeker bezeten. " 

Koran 21-5: "Neen," zeggen zij, "verwarde dromen; neen, hij heeft het verzonnen; 
neen, hij is een dichter. Laat hem ons een teken brengen zoals de vroegere 
(profeten) dit hebben gebracht." Koran 23-70: "Of zeggen zij: "Hij is krankzinnig?" 
Neen, hij heeft hun de Waarheid gebracht maar de meesten hunner houden niet van 
de Waarheid. " 

Koran 34-7/8+46: "En de ongelovigen zeggen: "Zullen wij u een man aanwijzen die u 
meedeelt dat wanneer gij door bederf uiteen valt, gij dan opnieuw zult worden 
geschapen?" "Heeft hij een leugen uitgedacht over Allah, of is hij een 
waanzinnige?" Neen, zij die niet in het Hiernamaals geloven zullen onder de straf 
lijden, en zij zijn ver afgedwaald. " Zeg: "Ik raad u aan slechts één ding te doen; dat 
gij paarsgewijze en alleen voor Allah staat en dan nadenkt. En (gij zult weten) dat er 
geen krankzinnigheid in uw metgezel is; hij is voor u slechts een waarschuwer vóór 
een strenge straf (komt). " 

Koran 37-36: "En zeiden: "Zullen wij onze Goden voor die waanzinnige dichter 
opgeven?" 

Koran 68-2: "Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige." 

Koran 10-32+37: "Zo is Allah, uw ware Heer. Wat is erbuiten de waarheid anders, 
dan dwaling? Waarheen word je dan afgewend? En deze Koran kon door niemand 
buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat 
er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan 
is geen twijfel. " 

Er bestaat een verplichting om te geloven in astronomische onzin: Koran 22-65: "...En 
Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming...." 63 Een verplichting om in aërodynamische onzin te geloven: Koran 67-19: "Hebben zij de 
vogelen niet boven hun (hoofden) gezien, die hun vleugels uitspreiden en 
ineenvouwen? Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij ziet 
alle dingen. " 

Een nadrukkelijke afwijzing van iedere vorm van evolutie: Koran 30-30: "Daarom, richt 
uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar 
welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen 
verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. " 

Koran 32-4: "Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes 
dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon. Gij hebt geen helper of 
bemiddelaar buiten Hem. Wilt gij dan geen lering (hieruit) trekken?" 

Verbod op wetenschappelijke of "überhaupt maatschappelijke vooruitgang: Koran 33-62: 
"Voorwaar, zo was Allahs handelwijze met degenen die voordien zijn heengegaan 
en in Allahs handelwijze zult gij geen verandering vinden. " 

Koran 46-9: "Zeg: "Ik ben geen nieuwe boodschapper, noch weet ik wat met u of mij 
zal geschieden. Ik volg alleen hetgeen mij is geopenbaard; en ik ben slechts een 
duidelijke waarschuwer. " 

Dictatoriaal beheer van huwelijk, familie, nageslacht door de islam 

Koran 24-32: "En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of 
vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, 
want Allah is milddadig, Alwetend." 

Koran 24-59: "En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten 
ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt 
Allah u Zijn geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs. " 

Koran 33-36: "En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn 
boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in 
die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker 
klaarblijkelijk afgedwaald. " 

De legitimering van gedwongen huwelijken staat dus al helemaal aan het begin van de 
islam: Koran 2-221: "En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk 
een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag 
behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij 
geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij 
je mag behagen. " 

Eenzijdige scheiding alleen door de man: Koran 2-229: "Is de echtscheiding twee keer 
geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid 
weg. " 

Devaluatie van het gezin: Koran 8-28: "En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen 
slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is." 

Ideologische splijting van het gezin, net zoals in het communisme en nationaalsocialisme: 

Koran 9-23: "O jij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als 
zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot 
de overtreders. " 

Koran 64-14: "O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw 64 vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht. " 

Het verhaal van de vermoorde jongeling spreekt voor zich: Koran 18-74+80: "Zij reisden 
dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. En wat de 
jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over 
hen zou brengen doorzijn opstandigheid en ongeloof." Eermoorden en 
ongehoorzame zoons en dochters zijn daarom geen bedrijfsongeval van de islam, maar 
zijn volledig in overeenstemming met de theologie en pedagogiek van Mohammed. 

Afwijzing van de privésfeer en van het brief-, post- en telefoongeheim 

Koran 58-8+10: "Hebt gij degenen niet waargenomen, wie de geheime 
samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun 
verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde, overtreding en 
ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? Geheime samenzwering gaat alleen 
uit van Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan 
hun niet schaden dan met Allahs toelating. Laat dus de gelovigen in Allah hun 
vertrouwen stellen. " 

Afwijzing van de principes van een moderne economie door de islam 

Koran 2-275: "Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door 
Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: 'Handel is 
gelijk aan rente ', terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. 
Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal 
toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die 
terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven. " 

Koran 6-141 : "...Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief." 

Kwetsbaarheid van de woning in de islam 

Koran 59-2: "Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun 
huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij 
dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam 
tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun 
huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er 
daarom een lering uit, o gij die ogen hebt. " 

Koran 4-89: "...grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend 
noch helper uit hun midden. " 

Communistische afschaffing van het eigendom in de islam om de jihad te 
financieren 

Eigendom verplicht tot de jihad: Koran 9-34: "En degenen, die goud en zilver ophopen 
en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke 
straf mee. " 

Geen bescherming van eigendom in de islam: rooftochten, buit en onbegrensde 
herverdeling 

Koran 8-1 : "Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: 'De oorlogsbuit behoort 
aan Allah en de boodschapper ." 

Koran 9-29: "Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Alla noch in 
de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper 65 voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de 
belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. " 

Koran 2-254: "O, jij die gelooft, geef van hetgeen Wij (Allah) je hebben geschonken, 
voordat de dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap, noch voorspraak zal 
zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen. " 

Koran 57-10: "Waarom geeft gij niet terwille van Allah, terwijl aan Allah de erfenis 
van de hemelen en de aarde behoort? Degenen onder u die (geld) besteedden en 
streden vóór de overwinning zijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die 
nadien (geld) besteedden en streden..." 

Geen asiel voor geloofsvluchtelingen in de islam 

Geen veiligheid voor christelijke vluchtelingen uit islamitische landen: Koran 2-191: "En 
doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben 
uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. (...) zo is de vergelding voorde 
ongelovigen. " 

Koran 4-89: "En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen 
waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden. " 

Koran 42-8: "Doch de onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper hebben." 

Onverenigbaarheid van de islam met een laïcistische staat en de afwijzing van de 
democratie 

Koran 29-45: "...En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste..." 
Koran 2-20: "...Allah heeft macht over alle dingen." 

Koran 4-59: "O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en 
degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar 
Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en 
uiteindelijk het beste. " 

De islamitische regeringsvorm is de theocratie. Eerst moet Allah gehoorzaamd worden, 
daarna de profeet en dan de autoriteit: Koran 7-54: "Voorzeker, uw Heer is Allah, Die 
de hemelen en de aarde in zes dagen schiep;..." 

Koran 2-115: "En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen je je ook 
wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, 
Alwetend. " 

Koran 73-9: "Hij (Allah) is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere 
God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer. " 

Koran 3-189: "En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en 
Allah heeft macht over alle dingen. " 

Koran 7-61 : "Hij zeide: "O, mijn volk, er is in mij geen dwaling, doch ik ben een 
boodschapper van de Heer der Werelden. " 

Koran 114-1: "Zeg: 'Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen '. " 

Koran 2-229: "...wie de door God voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn 
overtreders. " 

De handhaving van de theocratie d.m.v. oorlog en geweld in de islam 

Koran 2-279: "Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn 66 boodschapper;..." 

Kalifaat in plaats van democratie en parlementarisme: Koran 3-26: "Zeg: 'O, Allah, Heer 
van het Koninkrijk, Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt terug van wie 
Gij wilt. Gij verheft, wie Gij wilt en vernedert, wie Gij wilt. Slechts in Uw hand is het 
goede. En Gij hebt macht over alle dingen '. " 

Bevoegdheid tot wetgeving van de oemma, de gemeenschap van de moslims: Koran 3- 
194: "Onze Heer, schenk ons hetgeen Gij ons door Uw boodschappers hebt beloofd 
en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorzeker, Gij breekt de belofte 
niet." 

Koran 9-71 : "En de gelovigen (...) Zij sporen aan tot het goede en verbieden het 
kwade..." 

Koran 3-110: "Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is 
verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah...." 

Gehoorzaamheid in plaats van zelfbeschikking in de islam 

Koran 24-51 : "Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden 
geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en 
wij gehoorzamen. " Dezen zijn het die zullen slagen. " 

Afschaffing van het recht op verzet door de islam 

Koran 8-25: "En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u 
kwaad doen zal treffen. En weet, dat Allah streng is in het straffen." 

Koran 33-61: "Vervloekt zijn zij (huichelaars en onruststokers); waar zij zich ook 
bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood. " 

Ondermijningsplicht van de moslims tegenover de ongelovige staat in de islam 

Omgekeerd is de moslim tegenover geen enkele niet-islamitische regering verplicht tot 
loyaliteit en gehoorzaamheid: Koran 76-24: 'Wees daarom geduldig volgens het 
gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is. " 

Iedere assimilatie is dus in werkelijkheid, zoals de leidende Turkse politicus het in onze 
dagen heeft uitdrukt, een zonde. 

Afwijzing van de dierenbescherming door de islam 

Koran 22-34: "En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen 
vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun 
heeft gegeven. " 

Koran 108-2: "Bid daarom tot uw Heer en offer." 
Natuurvernietig in g door de islam 

Koran 59-5: "Welke palmbomen gij ook hebt neder gehouwen of op hun wortels 
hebt laten staan, het was metAllahs toelating, opdat Hij de overtreders mocht 
vernederen." Een ieder, die de Jihad boven de natuurlijke bestaansgrond (destijds 
palmbomen) plaatst, deinst vanzelfsprekend ook niet terug voor het inzetten van ABC- 
wapens. 

Plicht tot de totale oorlog en tot de Derde Wereldoorlog in de islam 

Gebod van de wereldwijde Jihad-oorlogvoering, totdat er alleen nog maar islam is: Koran 
2-193: "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen 67 voor Allah wordt." Koran 2-279: "Maar indien je dit niet doet, bereid je dan ten 
oorlog met Allah en Zijn boodschapper. " 

Koran 2-94: "Zeg: Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor jou is, 
met uitsluiting van andere mensen, wens dan eer de dood, als je te goeder trouw 
bent." 

Koran 2-154: "En zegt niet van degenen, die voor Allahs zaak zijn gedood, dat zij 
dood zijn - neen, zij leven, maar je merkt het niet. " 

Koran 2-244: "Strijd voor de zaak van Allah en weet, dat Allah Alhorend, Alwetend 
is." 

Koran 3-121 : "Toen je in de vroege morgen van uw huisgezin wegtrok om de 
gelovigen hun plaatsen voor het gevecht aan te wijzen, - Allah is Alhorend, 
Alwetend -." 

Koran 3-140: "Als gij (Moslims) letsel krijgt (in de strijd); dat volk (de tegenstander) 
is reeds een dergelijk letsel overkomen. Zulke dagen laten Wij onder de mensen 
wisselen, opdat Allah degenen, die geloven onderscheidde en uit uw midden 
getuigen (martelaren) neme en Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief." 

Koran 3-158: "En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot Allah zul je worden 
teruggebracht. " 

Koran 3-169: "En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als 
doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. " 

Koran 4-66: "En indien Wij hun hadden geboden: Wijdt u ten dode ' of: 'verlaat uw 
huizen ' zouden zij het met uitzondering van weinigen hunner niet hebben gedaan 
en indien zij hetgeen hun gemaand was te doen, hadden gedaan, zou het voor hen 
zeker goed zijn geweest en het, beste ter versterking (van hun geloof)." 

Koran 4-71 : "O, gij die gelooft, neemt uw voorzorgsmaatregelen, rukt dan op in 
afzonderlijke groepen of allen tezamen. " 

Koran 4-74: "Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het 
Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van 
Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote 
beloning geven. " 68 Koran 4-76: "Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen 
strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; 
voorzeker, Satan's plan is zwak." 

Koran 4-84: "Strijd daarom voor de zaak van Allah - slechts gij wordt 
verantwoordelijk gesteld - en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat Allah de 
macht der ongelovigen zal beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het 
opleggen van straf. " 

Koran 5-35: "O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem 
en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen. " 

Koran 6-32: "Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch 
voor degenen die Allah vrezen, is het tehuis van het Hiernamaals beter. Wil je dan 
niet begrijpen?" 

Koran 29-64: "Hef tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, 
maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts 
konden begrijpen!" Koran 6-45: "Zo werd de levensader van de mensen, die slecht 
handelden, afgesneden. Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden." 

Koran 8-60: "En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden 
paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen 
buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook 
voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal 
geen onrecht worden aangedaan." Koran 8-65: "O profeet, spoor de gelovigen aan 
om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd 
overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, 
omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. 

De wrede martelaars- en oorlogsideologie is in talloze Koran's te vinden: Koran 9-14: 
"Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een 
overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten." 

Koran 9-20: "Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit 
en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de 
hoogste rang. Dezen zullen zegevieren. " 

Koran 9-36: "En bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen, zoals zij u bestrijden 69 en weet, dat Allah met de rechtvaardigen Is." 

Koran 9-41 : "Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de 
zaak van Allah. Dit is beter voor jou als je het slechts weet. " 

Koran 9-73: "O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees 
streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming. " 

Koran 9-123: "O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en 
laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is." 

Koran 17-19: "En een ieder die het Hiernamaals begeert en er naar streeft zoals er 
naar gestreefd behoort te worden terwijl hij een gelovige is, deze is het wiens 
streven zal worden beloond. " 

Koran 61-4: "Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in 
geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen." 

Koran 9-111: "Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun 
bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en 
zij doden en worden gedood." De cijfers 9 en 111 zijn geen toeval, want het is deze 
Koran die de daders van 9/11 geïnspireerd heeft. 

Koran 5-33/34: "De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn 
boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is 
slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de 
ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden 
uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals 
zullen zij een grote straf ontvangen. " "Dit, met uitzondering van hen die berouw 
tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, 
Genadevol is. " 

Koran 2-98: "Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers 
en Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen. " 

Koran 2-191 : "En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u 
hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij 
de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, 
bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. " 

Koran 2-193: "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst 70 alleen voor Allah wordt." 

Koran 2-279: "Maar Indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn 
boodschapper; indien je berouw hebt is voor u het oorspronkelijke kapitaal: zo zult 
jij geen onrecht doen, noch zal je onrecht worden aangedaan. " 

Minderwaardigheid van de foute moslim, die wegloopt voor de gewapende Jihad: Koran 
4-95: "Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, 
zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van 
Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon 
strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede 
beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote 
beloning. " 

Koran 49-15: "De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn 
boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en 
persoon voor de zaak van Allah strijden. Zij zijn de waarachtigen. " 

En de psychische bevrijding: Koran 8-17: "Gij doodde hen niet, doch Allah was het, 
Die hen doodde. " 

Koran 28-59: "En uw Heer is niet zo, dat Hij steden vernietigt, voordat Hij in de 
hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt; noch 
verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn. " 

Het einde van de Derde Wereldoorlog is pas bereikt als er alleen nog moslims zijn: Koran 
8-39: "En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor 
Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen." 

Koran 48-28: "Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der 
Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) 
godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende. " 

Koran 8-1/2: "Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: "De oorlogsbuit behoort 
aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) 
onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij 
gelovigen zijt. " "Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, 
wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden 
voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen. " 71 Theocratisch systeem islam Koran 2-2: "Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de 
godvrezenden." Koran 2-4: "En die geloven in hetgeen je is geopenbaard en in 
hetgeen vóór je is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat 
komen zal. " 

Onveranderlijk is niet de grondwet, alleen de koran: Koran 6-115: "En het woord van uw 
Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden 
veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende. " 

Doodscultus islam: Wraak, doodstraf, vernietiging 

Koran 2-178: "O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven." 

Koran 2-191 : "En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u 
hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij 
de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, 
bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. " 

Koran 5-45: "En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om 
oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor 
wonden. " 

Koran 17-33: "En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht 
geschiedt. En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker 
gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt 
(door de wet) gesteund. " 

Conclusie 

Koran 85-21: "Voorwaar, het is een glorierijke Koran." 

Een twijfelachtige troost voor alle islamcritici: Koran 40-10: "De ongelovigen zullen 
worden toegesproken: "Het misnoegen van Allah was groter dan uw eigen 
misnoegen toen gij tot het geloof werd geroepen doch gij dit verwierpt. " 

*** 

De tekst van de verzen werd bekomen van http://nl.wikipedia.org Wanneer je op deze site 
via "externe links" de desbetreffende Koran aanklikt, kom je terecht op de Nederlandse 
versie van de volgende site: www.altafsir.com 72